Viltbruk 5 sp startar 7.3 på Novia!

small_deer_blog

Under våren 2017 drar vi en 5 sp kurs i Viltbruk som är öppen för alla intresserade. Kursen leds av bioekonomilektor Johnny Sved tillsammans med Mikael Wikström, Tomas Landers och Andreas Lindén m.fl. Exkursionerna görs till Sveriges jägareförbunds gård Öster Malma och Viltgården i Ingå. Kolla in datum och program här! Kursen startar 7.3. Sista anmälningsdag är 27.2!

Viltbrukets ekonomiska värde bara i Finland uppgår idag till flera hundra miljoner euro. Förutom vilt som en källa till närproducerad mat värdesätts jakt och naturupplevelser av Finlands över 300 000 jägare.

Viltbruk bygger på hållbara och talrika viltstammar och det finns en större potential i viltbruket också i Finland när ser på exempel från Sverige och Europa. Med anpassningar inom jord- och skogsbruk kan man förbättra förutsättningar för viltet.

Fördjupa dina kunskaper i viltbruk på Novia Campus Raseborg med start 7.3!

Kursen är öppen för dig som är jakt- och viltintresserad med ett maxdeltagarantal på 23 personer. Lämpliga förkunskaper är jägarexamen och ett intresse för jakt och viltbruk. Kursen förverkligas i flerform (både närstudier och studier på distans). Närstudier och studiebesök under kvällar och veckoslut under ca. 2 månaders tid.

Kursen lämpar sig som valfri påbyggnadskurs för studerande vid Novia Naturbruk som under hösten 2016 (eller tidigare år) gått kursen viltvård och mångbruk. Omfattningen är 5 studiepoäng.

Under kursen fördjupar vi oss i:

·         viltbrukets potential

·         principerna för en adaptiv förvaltning av viltstammen

·         viltförvaltningens administration och organisationer

·         olika intressegruppers syn på viltbruk

·         planering av jord- och skogsbruk med hänsyn till viltets livsmiljöer

Kursen genomförs som flerformsstudier: Föreläsningar i Ekenäs 14 h, självstudier med inlämningsuppgifter 43 h, utecklingsarbete 54 h och exkursioner 24 h = 135 h.

Exkursionerna görs till Sveriges jägareförbunds gård Öster Malma och Viltgården i Ingå.

Ta kontakt med lektor Johnny Sved för mer information om kursen och anmälan! fornamn.efternamn(at)novia.fi tfn 0400 967 648

Sista anmälningsdag är 27.2 kl 16!

Föreläsningar i Ekenäs 18-20

Självstudier som anknyter till föreläsningarnas tema. Moodle används som lärandemiljö.

Tema 1 (2+5 h) 7.3
Viltet som naturresurs (Johnny Sved/Mikael Wikström)

–          Introduktion till kursen

–          Viltbrukets ekonomiska potential

Tema 2 (2+6 h) 14.3
Viltförvaltningen i Finland (Johnny Sved)

–          Organisationer

–          Central lagstiftning

–          Strategier

Tema 3 (4+14 h) 21.3 och 28.3
Adaptiv förvaltning (Anders Linden/Mikael Wikström)

–          Populationsdynamik, kan man förvalta viltstammarna så att de hålls stabila?

–          Förvaltningsplaner

–          Hur täta viltstammar kan vi ha?

–          Projektet Klöv 2020 i Västra Nyland

Tema 4 (2+6 h) 4.4
Viltbiotoper, skötsel och anläggning (Johnny Sved)

–          Skog

–          Sjö

–          Fält

Tema 5 (2+6 h) 10.4
Jakt och viltturism (Tomas Landers)

–          Jakträtt, licensfri och licensbelagd jakt

–          Olika former av jakt

–          Säkerhet vid jakten

–          Kringtjänster

Tema 6 (2+6 h) 18.4
Hantering av intressekonflikter

–          Fodertillgång och trafik

–          Vildsvin i Finland, välkommet vilt eller skadedjur och smittospridare?

Tema 7 (54 h) inlämnat 12.5
Viltbruksplan/utkast till affärsplan

–          Studerande gör upp en plan för ett områdes användning för viltbruk/

–          Studerande gör upp ett första utkast till affärsplan för viltbruksföretag

Exkursioner till gårdar som bedriver viltbruk och till Svenska jägareförbundet (24 h)
Koskis gård och Viltgården: viltbiotoper, jaktturism och kötthantering
Öster Malma, Sveriges jägareförbund: viltbruk i Sverige

Kursavgift: Öppen YH avgift på 50 euro, kostnader för studiebesök. Mer information av Johnny Sved.