Välkommen på bioekonomiseminarium!

Bioekonomi_cmykOnsdagen den 1 februari kl. 12.30 – 16.00 ordnar projektet “Bioekonomi i Västnyland”  ett seminarium där bl.a. projektresultat presenteras och framtida möjligheter diskuteras. Seminariet hålls på Yrkeshögskolan Novia, Campus Raseborg, Raseborgsvägen 9, rum 198 och 199. Välkommen! Se programmet här:

Bioekonomi Västnyland – projektet har kartlagt hur näringsverksamheten som bygger på hållbart utnyttjande av de förnybara resurserna kunde befrämjas i regionen. Projektet ordnar ett seminarium för företagare och andra intresserade för att presentera resultaten från projektet första fas och för att diskutera hur det lönar sig att jobba vidare.

Kom med och utvidga ditt nätverk och delta i diskussionen. Seminariet är gratis, möjlighet till lunch på egen bekostnad före seminariet.

Anmäl dig, helst via e-post, klaus.yrjonen@novia.fi eller per telefon, 040 547 9075 (Klaus Yrjönen), senast fredagen den 27 januari.

Program:

12.30
Inledning, Niklas Andersson, Novia
Bioekonomi i Västnyland projektet, Klaus Yrjönen, Novia

12.45 Tema: Bioekonomi i framtidens jordbruk och bioenergi

Framtidens jordbruk                                  Mikael Jern, Västankvarn Gård

Bioenergi i Västnyland                             Frank Hoverfeldt, Ekenäs energi Ab

Småskalig bioenergiproduktion         Fredrik Ek, Svenska Lantbrukssällskapet

Case-Kardonar                                              Patrik Mattsson, Kardonar Ab

14.00                 Kaffe och nätverksdiskussioner

14.30                 Tema: Områden med tillväxtpotential

Lokala matkedjor                                        Ann-Louise Erlund, Novia

Case: Bålaby gård                                        Kristina och Björn Lindström

Vilt och viltbruk i Västnyland                Mikael Wikström, Finlands Viltcentral

Case: Viltgården                                           Tomas Landers

Raseborgs natur – en skattkista för livskraftig turism, Martina Österberg, Raseborgs stad

Kreativ naturturism                                    Romi Rancken, Praktix

15.50                 Sammandrag                                                         Klaus Yrjönen