Tag Archives: praktik

Praktikbloggen – skördetiden

IMG_3990

Gott Nytt År 2017! Här följer den sista bloggen från agrologstuderande Henrik Hagmans specialpraktik i USA.

Kapitel IV – skördetiden

Innan tröskandet skulle påbörjas, skulle alla icke-GMO grödor besprutas med Round-Up två veckor innan. Detta resulterar i en jämn mognad och en låg fuktighetshalt i grödan. Första grödan att skördas var vetet. Det besprutades vid slutet av juli och blev skördemoget i början av augusti. Den 8.8 började vi tröskandet. Totalt hade vi tre veteskiften att tröska. Varje skifte var ca 60 ha stort. Continue reading

Praktikblogg från North Dakota

IMG_2126

Agrologstuderande Henrik Hagman skriver resebrev till naturbruksbloggen under sin praktik i Grand Forks, North Dakota, USA. Här kan du följa med resan!

Kapitel I – Ankomsten

Jag heter Henrik Hagman och studerar i Yrkeshögskolan Novia till agrolog. Detta är mitt tredje studieår och har inlett en specialiseringspraktik som är en stor del av utbildningsprogrammet.

Specialiseringspraktiken ger möjlighet för studeranden att kunna praktisera utomlands. Den omfattar minst 100 praktikdagar.

Mitt val var att åka till USA för att skapa nya kontakter och skaffa nya kunskaper och erfarenheter inom stora jordbruk. Som hjälp att hitta den rätta praktikplatsen för mig tog jag del av MAST International. Det är en förening som hjälper till att hitta praktikplatser inom USA för praktikanter runt om i världen. Programmet kostar en hel del, men den ger goda möjligheter att skaffa goda kontakter från olika delar av världen och en trygg och lärorik praktikplats. Continue reading