Tag Archives: Nyheter

Intresserad av småskalig virkesförädling? Kom med på kurs!

Novia ordnar en intressant öppen yrkeshögskolekurs i småskalig virkesförädling 30.1 – 24.2. De flesta kurstillfällena ordnas kvällstid, efter kl. 16. Två tillfällen ordnas dagtid (sågning, excursioner).

Det här får du veta mera om på närstudietillfällena:

Råvaran: Barr – löv, specialträdslag, dimensioner, diameter och längd, kvalitet, pris, tidpunkt för drivning och skador på rundvirke

Sågar och teknik: Sågar, cirkelsåg – bandsåg, funktionsprinciper, användningsområden och begränsningar, fast – mobil drift, kringutrustning och behov av utrymme, arbetarskydd i samband med sågning, bruks- och servicekostnader

Sågningsprinciper: blocksågning, genomsågning, kvartersågning, stjärnsågning

Sågat virke: Lämplig råvara för olika ändamål, utbytet i förhållande till råvarans kvalitet och sågningssätt, dimensioner, krympning då virket torkar, kvalitetsklasser, CE-märkning, hållfasthetsklassificering, uträkning av utbytet för några stockar, optimering

Torkning av virke: Fukthalt i färskt virke, eftersträvad fukthalt för olika användningsområden, torkningsmetoder, torkningseffekt, tid för torkning och möjlig torkningsgrad, eftertorkning, torkningskostnader, torkningsskador och andra skador på sågvaror

Vidareförädling av torkat virke: Byggvaruhusets sortiment, hyvlat virke, svarvade delar, frästa delar, hobbyaffärernas sortiment, specialdimensioner och –profiler,  planering och tillverkning av enkla produkter, montering av färdiga delar, egen tillverkning, behov av maskiner och utrymmen, entreprenadarbete, arbetarskydd, ekonomiskt resultat för verksamheten.

Exkursioner till: företagare med barkmaskin, cirkelsåg, tork och hyvel, bandsåg, företag som tillverkar små produkter av trä

Continue reading

Första genbanken för lokala äppelsorter finns i Lojo

DSC_0050

Sanne Wikström från Vår Nylandsbygd bloggar om projektet och ett besök i Lojo.

Informationsprojektet Vår Nylandsbygd-Meidän Uusimaaseutu har kört i gång. Vi som jobbar i projektet heter Ammi Malkamäki och Sanne Wikström. Projektet är tvåspråkigt och ett samarbete mellan Hämeen ammattikorkeakoulu och YH Novia.

Vårt jobb är att informera om allt som berör landsbygdsutvecklingsprogrammet för Nyland. Under sensommaren och hösten gör vi besök hos projekt och företag som fått finansiering den vägen. Continue reading

Studiestart på Campus Raseborg

studiestart216

Den här veckan startar studierna på Novias Campus Raseborg. Novia Naturbruk och miljö inleder med introduktion för nya agrolog- skogsbruksingenjör- och hortonomstuderande. Sustainable Coastal Management och Natural Resource Management startar lite senare.

Ansvarspersoner på avdelningen för naturbruk och miljö 2016-2017
niklas
Niklas Andersson 
Avdelningschef
Klusterutvecklare  Continue reading

Påbörja dina studier vid Novia redan under 2:a stadiet!

InstagramCapture_9142614b-7dcf-459c-9c02-a6b2d863a43b

Från och med hösten 2016 kan man samla studiepoäng som räknas tillgodo vid fortsatta studier till agrolog eller skogsbruksingenjör redan då man studerar naturbruk på 2:a stadiet i Axxell Brusaby, Optima Lannäslund eller Yrkesakademin i Vasa. En del kurser kan du gå på distans, kombinera med studierna på 2:a stadiet och en del arrangeras på Yrkeshögskolans Campus Raseborg som närstudier. En del kurser kan räknas tillgodo på basen av 2:a stadiets betyg och praktik, en del kan också valideras på basen av tidigare arbetserfarenhet. Kurserna vid Campus Raseborg går man via öppna yrkeshögskolan och får ett bevis för varje delkurs som sedan räknas tillgodo i yrkeshögskolestudierna och förkortar tiden som behövs för att nå en yrkeshögskole-examen. Totalt kan 30 studiepoäng eller en termin (1/2 år) göras innan studierna inleds. Kontakta naturbruk(at)novia.fi för mer information!

Continue reading

Lediga studieplatser i tilläggsansökan 1-8.8

studentsDet finns ännu lediga studieplatser på Campus Raseborg och Novias andra enheter. Det går att ansöka till yrkeshögskolestudier med studiestart till hösten ännu i tilläggsansökan 1-8.8. På Campus Raseborg kan du ännu i början på augusti söka till dagstudier som leder till en examen som agrolog, skogsbruksingenjör, byggmästare eller ingenjör inom byggnads- och samhällsteknik. Vill man studera i flerform, t.ex. vid sidan av jobb, kan man ännu söka till flerformsutbildningen hortonom inom landskapsplanering. De engelskspråkiga, två-åriga Bachelor of Natural Resources och högre YH-utbildningen Master of Natural Resources är också öppna för tilläggsansökan så att studierna inleds hösten 2016. Ansökan görs elektroniskt via websajten www.studieinfo.fi

Mer detaljerad information om utbildningarna och vilka av Novias övriga utbildningar som deltar i tilläggsansökan hittar man på Novia.fi. På Novias hemsidor finns också information om tid och plats när urvalsproven arrangeras. Ingen separat kallelse till urvalsprov sänds ut, utan alla som deltar i tilläggsansökan ska själv ta sig till rätt plats och tid för att skriva urvalsprov.

Öppet hus på kursen “Forestry for enhanced storm resistance”

stormsandforestryMåndagen den 9.5 kör den internationella kursen ”Forestry for enhanced storm resistance” igång på Novias Campus Raseborg. Våra finska, nordiska och baltiska gäster anländer på söndagen och kursen börjar med närstudier, föreläsningar och presentation av förhandsuppgifterna.

På onsdagen 11.5 inbjuder vi alla intresserade till att delta i en föreläsningsdag på Campus Raseborg. Föreläsningsspråket är engelska och vi uppbär ingen avgift under dagen. Lunch och kaffe kan köpas på egen bekostnad på Campus Raseborg. Förhandsanmälan görs till kursansvarige: johnny.sved(a)novia.fi Kolla in programmet här, välkommen med! Continue reading

Nya läroplanen för agrolog och skogsbruksingenjör

Läroplansprocessen för agrologerna och skogsbruksingenjörerna som inleder sina studier hösten 2016 är nu inne på slutrakan. Den nya läroplanen har varit ute på utlåtanderunda i näringslivet och utlåtandena som kommit in har behandlats i styrgruppen för projektet. Läroplanen har uppdaterats på basen av responsen och har bearbetats i Campus Raseborgs ledningsgrupp. Här kan du läsa om responsen som kom in och en uppdaterad grafik på studieåren 1-4. Continue reading