Tag Archives: Nyheter

Tänker Du delta i årets fältdag på Västankvarn 6.7.2017?

 Vad bra, då ses vi där! Skuffis elevkår rf. kommer representera den svenska agrologutbildningen och Yrkeshögskolan Novia, Raseborg under Västankvarn fältdag den 6.7.2017, med oss har vi Kustens Mat under det gröna Naturbrukstältet. Hos oss finner Ni bland annat Skuffis elevkårs egna prylar till försäljning, så som Skuffis elevkår rf.´s historik, skärmmössa och nytryckta piké skjortor och t-skjortor i alla storlekar! Dessutom har vi purfärska kaffemuggar med oss med ett snyggt tryck av Skuffis egna emblem.

Är du inte intresserad att köpa prylar?

Det är lugnt! I vår monter hittar ni också information om Paul Riesingers fältförsök med fånggrödor insådda i korn (Fairytale). Information om den svenska agrologutbildningen vid Yrkeshögskolan Novia, Raseborg och vad som är på gång inom enheten. Dessutom delas informationsmaterial ut av bland annat Ann-Louise Erlund och Kustens Mat.

Vi ses där!

Campus Raseborg på Västankvarn fältdag

Västankvarn fältdag ordnas traditionsenligt på Västankvarn gård den 6.7.2017. Yrkeshögskolan Novia deltar i dagen med studerande och flera utvecklingsprojekt.

Under dagen ställer studerandeföreningen Skuffis rf ut på mässområdet. Vid Novias mässmonter finns information om utbildningen, om föreningsverksamheten och om Novias samarbetspartners och projekt. Projektet Kustens Mat informerar om mathantverksutbildning.

AFD Paul Riesinger har under våren arbetat med projektet ”Ravinne ja energiatehokas maatila” som är ett samarbetsprojekt mellan samtliga undervisningsgårdar i Finland och finaniseras av jord- och skogsbruksministeriet. Novias aktiviteter i RE-projektet har i sin tur initierats av projektet Pro Naturbruk.

Under fältdagen ställer Paul Riesinger ut demonstrationsrutor med växtodlingsförsök med fånggrödor. Sortförsök med fånggrödor är intressant att studera i och med att en fånggröda minskar förlusterna av växtnäringsämnen och hindrar erosionen av jord. På sikt förbättras markstrukturen och mullhalten ökar. Högre markbördighet resulterar i högre skördar.

Välkommen att besöka oss vid naturbrukstältet på fältdagen!

Novia utvecklar bioekonomispel i nytt projekt

Tillsammans med 10 yrkeshögskolor och Naturresursinstitutet LUKE har Novias naturbrukskluster ansökt om medel för ett gemensamt projekt, där fokus är att utveckla nya sätt att lära sig om bioekonomi. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 1,8 miljoner euro i finansiering för projektet, vars totalbudget är 2,7 miljoner euro för åren 2017 – 2019.

I projektets centrum är att utveckla ett bioekonomispel som baserar sig på verkliga situationer, där man kan simulera beslutsfattande inom bioekonomibranscherna så som lantbruk, skogsbruk och energi. Projektet fokuserar också på att smidigare utbildningsstigar, digitalt innehåll och samarbete mellan utbildning, forskning och arbetslivet inom bioekonomin.

Projektet inleds 14.3.2017.

Välkommen på bioekonomiseminarium!

Bioekonomi_cmykOnsdagen den 1 februari kl. 12.30 – 16.00 ordnar projektet “Bioekonomi i Västnyland”  ett seminarium där bl.a. projektresultat presenteras och framtida möjligheter diskuteras. Seminariet hålls på Yrkeshögskolan Novia, Campus Raseborg, Raseborgsvägen 9, rum 198 och 199. Välkommen! Se programmet här: Continue reading

Intresserad av småskalig virkesförädling? Kom med på kurs!

Novia ordnar en intressant öppen yrkeshögskolekurs i småskalig virkesförädling 30.1 – 24.2. De flesta kurstillfällena ordnas kvällstid, efter kl. 16. Två tillfällen ordnas dagtid (sågning, excursioner).

Det här får du veta mera om på närstudietillfällena:

Råvaran: Barr – löv, specialträdslag, dimensioner, diameter och längd, kvalitet, pris, tidpunkt för drivning och skador på rundvirke

Sågar och teknik: Sågar, cirkelsåg – bandsåg, funktionsprinciper, användningsområden och begränsningar, fast – mobil drift, kringutrustning och behov av utrymme, arbetarskydd i samband med sågning, bruks- och servicekostnader

Sågningsprinciper: blocksågning, genomsågning, kvartersågning, stjärnsågning

Sågat virke: Lämplig råvara för olika ändamål, utbytet i förhållande till råvarans kvalitet och sågningssätt, dimensioner, krympning då virket torkar, kvalitetsklasser, CE-märkning, hållfasthetsklassificering, uträkning av utbytet för några stockar, optimering

Torkning av virke: Fukthalt i färskt virke, eftersträvad fukthalt för olika användningsområden, torkningsmetoder, torkningseffekt, tid för torkning och möjlig torkningsgrad, eftertorkning, torkningskostnader, torkningsskador och andra skador på sågvaror

Vidareförädling av torkat virke: Byggvaruhusets sortiment, hyvlat virke, svarvade delar, frästa delar, hobbyaffärernas sortiment, specialdimensioner och –profiler,  planering och tillverkning av enkla produkter, montering av färdiga delar, egen tillverkning, behov av maskiner och utrymmen, entreprenadarbete, arbetarskydd, ekonomiskt resultat för verksamheten.

Exkursioner till: företagare med barkmaskin, cirkelsåg, tork och hyvel, bandsåg, företag som tillverkar små produkter av trä

Continue reading

Första genbanken för lokala äppelsorter finns i Lojo

DSC_0050

Sanne Wikström från Vår Nylandsbygd bloggar om projektet och ett besök i Lojo.

Informationsprojektet Vår Nylandsbygd-Meidän Uusimaaseutu har kört i gång. Vi som jobbar i projektet heter Ammi Malkamäki och Sanne Wikström. Projektet är tvåspråkigt och ett samarbete mellan Hämeen ammattikorkeakoulu och YH Novia.

Vårt jobb är att informera om allt som berör landsbygdsutvecklingsprogrammet för Nyland. Under sensommaren och hösten gör vi besök hos projekt och företag som fått finansiering den vägen. Continue reading

Studiestart på Campus Raseborg

studiestart216

Den här veckan startar studierna på Novias Campus Raseborg. Novia Naturbruk och miljö inleder med introduktion för nya agrolog- skogsbruksingenjör- och hortonomstuderande. Sustainable Coastal Management och Natural Resource Management startar lite senare.

Ansvarspersoner på avdelningen för naturbruk och miljö 2016-2017
niklas
Niklas Andersson 
Avdelningschef
Klusterutvecklare  Continue reading

Påbörja dina studier vid Novia redan under 2:a stadiet!

InstagramCapture_9142614b-7dcf-459c-9c02-a6b2d863a43b

Från och med hösten 2016 kan man samla studiepoäng som räknas tillgodo vid fortsatta studier till agrolog eller skogsbruksingenjör redan då man studerar naturbruk på 2:a stadiet i Axxell Brusaby, Optima Lannäslund eller Yrkesakademin i Vasa. En del kurser kan du gå på distans, kombinera med studierna på 2:a stadiet och en del arrangeras på Yrkeshögskolans Campus Raseborg som närstudier. En del kurser kan räknas tillgodo på basen av 2:a stadiets betyg och praktik, en del kan också valideras på basen av tidigare arbetserfarenhet. Kurserna vid Campus Raseborg går man via öppna yrkeshögskolan och får ett bevis för varje delkurs som sedan räknas tillgodo i yrkeshögskolestudierna och förkortar tiden som behövs för att nå en yrkeshögskole-examen. Totalt kan 30 studiepoäng eller en termin (1/2 år) göras innan studierna inleds. Kontakta naturbruk(at)novia.fi för mer information!

Continue reading