Tag Archives: kolumn

Potatisen – en lokal byaprodukt

potatissemi

Läs projektledare Ann-Louise Erlunds kolumn i LoA om potatis med reflektioner från Novias potatisseminarium 20.10.2015.

Nyckelbegreppet för livsmedelssektorn som för många andra sektorer idag är HÅLLBARHET. Det är ett självklart begrepp när man talar om, diskuterar och informerar om livsmedel i allmänhet men i synnerhet då lokalt producerat eller närmat är på tapeten. Continue reading

Patrik Byholm: Naturvärdenas föränderliga natur

patrik_bivraken

Patrik Byholm är forskande naturbrukslektor vid Yrkeshögskolan Novia och Aronia. Läs hans kolumn i Västra Nyland 21.10.2015 här:

De flesta av oss har någon slags uppfattning om vad i naturen som är vackert och värdefullt och därmed värt att bevara. Likaså har vi också en uppfattning om motsatsen, d v s vad som är lite värt. Till exempel tror jag, att majoriteten av oss upplever naturen i vår karga utskärsskärgård som värdefull, medan landbackens risiga kalhyggen och sandtag av få upplevs som värdefulla och vackra, om ens av någon. Continue reading

Utvecklingsprojektet Pro Naturbruks första år

Läs en översikt över första årets utvecklingsarbete med projektet Pro Naturbruk i Novia Naturbruks kolumn i LoA, oktober 2015.

Novia_video_1920x1080_karriär2

Det har gått ett år sedan vi startade upp klusterutvecklingsprojektet Pro Naturbruk på Novias Campus Raseborg. Yrkeshögskoleutbildningen är inne i en förändringsprocess och den allt stramare statsfinansieringsmodellen har utmanat oss en längre tid. Continue reading