Tag Archives: Intervjuer

Internationella studier

Vi ordnade med en internationell eftermiddag på Campus Raseborg med information om utbyte. Novia uppmuntrar alla sina studerande att nappa på chanserna till internationella studier eller praktik. Det finns flera olika stipendiemöjligheter för den som vill praktisera eller studera utomlands.

internationellastudeier
Jens Wikström studerar till skogsbruksingenjör och berättar om sina studier i Skottland som blev en del av de ordinarie studierna som hör till programmet.
– Vi gjorde utbytet till en rolig grej, en resa samtidigt. Tillsammans med en kompis beslöt vi att ta oss till Skottland med bil, så fick man se en hel del samtidigt, berättar Jens om resan till Skottland. Continue reading

Studerandeföreningarna ger innehåll i studielivet

Bland Novias studeranden verkar flera föreningar. Förutom studentkåren Novium är föreningslivet aktivt på ett lokalt plan på de olika campusen. På Novia Naturbruk och Miljö verkar tre föreningar, Skuffis för agrologstuderanden, Spiritus Forstis för skogsbruksstuderanden och Spiritus Hortus som samlar miljöplanerar- och hortonomstuderandena på Campus Raseborg.

Continue reading

Årets första examensarbeten presenterades

AlmaEngberg Varje vår presenterar sista årets studerande sina examensarbeten. Examensarbetet kan ses som en bro mellan studier och arbetsliv och i arbetet omsätter man det man lärt sig under studieåren i praktiken. Examensarbetet kan till exempel bestå av beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller arbetslivsrelaterade arbeten.

Alma Engberg från Kyrkslätt blir hortonom och har skrivit sitt examensarbete med titeln ”Utvecklingsförslag för Masabyvägens gatumiljö och gatugrönska från Masaby centrum till Bobäck”. Naturbruksbloggen tittade in på examensarbetepresentationen. Så här berättar Alma Engberg om sitt projekt:

-Meningen med arbetet var att utveckla ett förslag hur man kunde ändra Masabyvägens omgivning från landsväg till gatumiljö, säger Alma.
-Examensarbetet beställdes av Kyrkslätt kommun och jag samarbetade med kommunen under planeringsprocessen.
Continue reading

Miljöplanerare jobbar som naturkarterare

Vi hade naturkarterare Nina Hagner-Wahlsten på besök på Novia som jobbar som företagare inom naturkarteringsbranschen. Ninas eget företag BatHouse www.bathouse.fi är Finlands enda företag som är specialiserat på fladdermusinventeringar.

– Jag grundade mitt företag för tio år sedan och har karterat fladdermöss på heltid sedan dess, berättar hon.
När man jobbar som naturkarterare bör man ha en bred kunskap inte bara om naturen och miljön, utan också om lagstiftning. Markanvändnings och byggnadslagen förutsätter att utredningar ska göras i tillräcklig omfattning som grund för planeringsprojekt. Det kan gälla till exempel vindkraftsparker, som idag planeras i Finland i stor utrsträckning, som behöver miljökonsekvensbedömning.
Continue reading

Jordbruk en framtidsbransch enligt utbildningsstyrelsens rapport

Utbildningsstyrelsen i Finland jobbar med strategier och framtidsutvärdering och har tagit fram en rapport om hur det kommer att se ut på arbetsmarknaden år 2025. Utbildningsstyrelsens rapport som har rubriken ”Yrke 2025” lyfter speciellt fram en del branscher som har potential. Bland dem hittar vi lantbruksbranscherna.

Novia Naturbruk och miljö träffade riksdagsledamot och jordbrukare Mats Nylund i riksdagen. Vi frågade hur han ser på branschen och yrket. Så här berättar Mats Nylund:

Continue reading

Jari Aaltonen, hortonom inom landskapsplanering

jari_aaltonenDen här gången intervjuar Naturbruksbloggen Jari Aaltonen om jobbet som landskapsplanerare.
– Före jag omskolade mig till ett arbete inom trädgårdar och landskap så jobbade jag med kultur. Den hårda konkurrensen i kulturbranschen fick mig att tänka om, berättar Jari på frågan om hur det kom sig att han sökte sig till hortonom och landskapsplaneringsbranschen.

Jari Aaltonen har redan hunnit jobba en tid i sitt nya yrke och studerar samtidigt vidare vid Aalto-universitetet. Möjligheterna att studera vidare tycker han är ett bra bonus med en yrkeshögskole-examen. Continue reading

Jenny Granfors, hortonom inom trädgårdsnäring

Jag ringde upp en tidigare hortonomstuderande, Jenny Granfors, för att pejla in lite vad man gör som hortonom i trädgårdsbranschen. Vi hade en intressant pratstund, och det blev en intervju till vår nya broschyr om yrket. Nästa år kommer hortonomutbildningen hos oss, både för trädgård och landskapsplanering att ordnas i flerform. Det betyder att man studerar några dagar per månad på skolan och resten av tiden kör man via internet. Perfekt om man tänker sig studera vid sidan om jobbet eller är intresserad av att byta bransch. Så här berättar Jenny om sitt yrkesval i vår intervju:

– Det bästa minnena från Yrkeshögskolan är från de praktiska övningarna med grönsaker och blommor, till exempel julstjärnor, berättar Jenny. Det var praktikplatsen som förde henne ut i arbetslivet. Jenny fick jobb på samma företag inom trädgårdsbranschen som hon praktiserade för under studietiden. Studieresorna till Island, Holland och Sverige var också intressanta.

Continue reading

Anna Alm, bonde på Mörby Gård

anna_almNaturbruksbloggaren möter Anna Alm som studerat lantbruk på Novia Naturbruk och Miljö. Idag jobbar hon med sin egen eko-gård, Mörby Gård i Raseborg.

– Jag både äger och driver gården sen jag tog över för några år sen, säger Anna, som är bonde i tionde generation på Mörby Gård.
– Yrket tycker jag är jättehäftigt.

Mörby Gård är en eko-gård med både spannmål och köttproduktion. Anna odlar fem olika spannmål och vall. Nästan allt spannmål blir också gårdens eget mjöl som säljs direkt till kunden och det odlas också lite potatis och t.ex. fläderblomssaft hör till sortimentet. Men det djuren som gör gården:

– Jag kunde inte tänka mig ett jordbruk utan djur, säger Anna.
– Jobbet med djur är konkret och trevligt.
– Jag tror på ett ekologiskt lantbruk och där behövs det djur som kompletterar spannmålsodlingen.

Continue reading

Henri Suutari, skogsbruksingenjör

HenriSuutari

Skogsrådgivaren Henri Suutari jobbar för skogsägare och aktörer inom branschen. Så här berättar han om livet som skogsbruksingenjör:

– Det bästa med skogsbruksstudierna på Novia Naturbruk var helt klart studiekamraterna och kontakterna som bildades under studietiden och inte bara kontakterna inom naturbruket utan också över ”gränserna”, säger Henri.
– Många av de kontakterna som skapades då, finns fortfarande kvar och är värdefulla för mig idag i arbetslivet.
Henri jobbar som skogsrådgivare på Finlands skogscentral. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande, till exempel kundarbete i form av rådgivning, träffar med skogsägare och arbete på mässor och andra evenemang.
– Det kan också vara träffar med skogsägare och arbete på mässor och andra evenemang. Jag hjälper till med att arrangera kurser och temadagar samt övriga händelser inom skogsbruk. Bland annat ordnar vi kurser för nya skogsägare. Även skolelever och studeranden är våra kunder; åt dem ordnar vi skogsdagar där vi försöker öka barnens och ungdomarnas kunskaper i natur och skog.

Skogscentralen är inte det enda naturbruksjobbet han prövat på.

– Jag har också jobbat på ett sågverk i Fredrikshamn. Tidigare har jag jobbat med diverse uppgifter kring växthusodling och hjälpt till med jordbruket hemma.
Arbetet på Skogsdcentralen är varierande och när Naturbruksbloggaren frågar om hur en typisk arbetsvecka ser ut, svarar Henri så här:

– P.g.a. omväxlande arbetsuppgifter är det svårt att beskriva hur en typisk arbetsvecka ser ut. En vecka kan jag sitta på kontoret och kontakta skogsägare, planera inkommande kurser eller temadagar och följande vecka kan jag vara ute i skogen med skolelever och berätta om skogsbruket och skogsbranschen i Finland.
– Det bästa med att jobba som skogsbruksingenjör för mig är att få jobba med varierande uppgifter. Det är roligt att träffa skogsägare och göra samarbete med branschens andra aktörer!
– Det mest givande med detta arbete är när man ser att kunden är nöjd med hjälpen och råden man gett, var det sedan i form av en kurs, evenemang eller någon annan händelse.