Tag Archives: examensarbeten

Insamling och infångande av nöt och får på biotoper

Leila Warén-Backström skriver om sitt slutarbete för Master of Natural Resources.

tryck2

I strävan att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland är biotoperna de främsta områdena man måste koncentrera sig på. Det är endast betesdjur som klarar av den flera tusen hektars uppgiften. Biotoper är inte de lättaste beten man kan tänka sig. De kan vara flera tiotals hektar och med förhållandevis  liten djurmängd. Vegetationen är varierande och buskar, vass och små skogssläntor bildar utmärkta gömslen också för får och nöt. Det krävs goda verktyg för att lyckas med hantering av djur på dessa platser. Alla har vi läst eller hört talas om får eller nöt som har blivit kvar på bete på hösten. Man har sedan fått jobba hårt för att få fast dem. Någon gång har det hänt att snön har kommit före djuren har blivit fasttagna. Lycklig slut har det inte heller varit alla gånger. Continue reading

Årets första examensarbeten presenterades

AlmaEngberg Varje vår presenterar sista årets studerande sina examensarbeten. Examensarbetet kan ses som en bro mellan studier och arbetsliv och i arbetet omsätter man det man lärt sig under studieåren i praktiken. Examensarbetet kan till exempel bestå av beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller arbetslivsrelaterade arbeten.

Alma Engberg från Kyrkslätt blir hortonom och har skrivit sitt examensarbete med titeln ”Utvecklingsförslag för Masabyvägens gatumiljö och gatugrönska från Masaby centrum till Bobäck”. Naturbruksbloggen tittade in på examensarbetepresentationen. Så här berättar Alma Engberg om sitt projekt:

-Meningen med arbetet var att utveckla ett förslag hur man kunde ändra Masabyvägens omgivning från landsväg till gatumiljö, säger Alma.
-Examensarbetet beställdes av Kyrkslätt kommun och jag samarbetade med kommunen under planeringsprocessen.
Continue reading