Tag Archives: Bioekonomi

Hållbar bioekonomi – vad betyder det lokalt?

Niklas Anderssons Novia-kolumn i tidningen Västra Nyland 3.1.2018.

Efter många år i den politiska hetluften har man lärt sig vissa standardfrågor som ställs av journalistkåren. Skandaltidningarna vill oftast ha ett avslöjande, ett häftigt uttalande som ger en bra rubrik medan nyhetspressen frågar sig ”vad är nyhetsvärdet”. Lokalmedia frågar sig oftast: Vad betyder det här för vår region?

Frågan är relevant för alla som jobbar med utvecklingsarbete. Det är viktigt att förstå det globala, men för de allra flesta av oss på globen är livet väldigt lokalt. Därför är det i all samhällsutveckling viktigt att hitta kopplingen mellan det stora och det lilla, det globala och nationella, med det lokala. Continue reading

Novia utvecklar bioekonomispel i nytt projekt

Tillsammans med 10 yrkeshögskolor och Naturresursinstitutet LUKE har Novias naturbrukskluster ansökt om medel för ett gemensamt projekt, där fokus är att utveckla nya sätt att lära sig om bioekonomi. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 1,8 miljoner euro i finansiering för projektet, vars totalbudget är 2,7 miljoner euro för åren 2017 – 2019.

I projektets centrum är att utveckla ett bioekonomispel som baserar sig på verkliga situationer, där man kan simulera beslutsfattande inom bioekonomibranscherna så som lantbruk, skogsbruk och energi. Projektet fokuserar också på att smidigare utbildningsstigar, digitalt innehåll och samarbete mellan utbildning, forskning och arbetslivet inom bioekonomin.

Projektet inleds 14.3.2017.

Välkommen på bioekonomiseminarium!

Bioekonomi_cmykOnsdagen den 1 februari kl. 12.30 – 16.00 ordnar projektet “Bioekonomi i Västnyland”  ett seminarium där bl.a. projektresultat presenteras och framtida möjligheter diskuteras. Seminariet hålls på Yrkeshögskolan Novia, Campus Raseborg, Raseborgsvägen 9, rum 198 och 199. Välkommen! Se programmet här: Continue reading

Bioekonomiseminarium med temat skogsbruk

Arbetet med den nya läroplanen för utbildning inom bioekonomi, för agrolog och skogsbruksingenjörer går vidare. Idag stod det första bioekonomiseminariet, denna gång med fokus på skogsbruk, på agendan på Campus Raseborg. Idén är att internt fördjupa sig ämnet bioekonomi och vad framtiden för med sig för naturbruks- och miljöklustret.

FullSizeRender

Konsult Klaus Yrjönen från NC Training and Consulting Ltd var inbjuden gästföreläsare på seminariet. Yrönen har en bakgrund i internationellt skogsbruk och i sin presentation fokuserade Klaus Yrjönen också på det globala perspektivet i bioekonomi. Continue reading

Bioekonomi på Farmarimässans agenda i Joensuu

Farmari_bioekonomi

Årets stora lantbruksmässa Farmari 2015 gick av stapeln i Joensuu 2-4.7. Mässan bredde ut sig över ett 21 ha stort område och omfattade också flera gårdar i närregionen.

Förutom traditionella maskinutställningar med nyheter och innovationer, husdjursavdelningen med tältladugårdar och djurutställningar så fanns en stark politisk satsning på mässan. Ett av statsminister Sipiläs regerings tyngdpunktsområden är bioekonomi, och det syntes: jord- och skogsbruksministeriet ställde ut i en jättemonter i en av mässhallarna. Under en stor bioekonomibanderoll fanns förutom Jord- och skogsbruksministeriet också Skogscentralen, Eläinten hyvinvointikeskus EHK, Eläinsuojeluasiamies, Maanmittauslaitos, Fiskerihushållningens centralförbund, NTM-centralen och Naturresursinstitutet LUKE. Continue reading