Studier till skogsbruksingenjör

En möjlighet att jobba med skogen

Utbildningen till skogsbruksingenjör är 4-årig och passar för dig som vill arbeta mångsidigt och nära naturen. Som skogsbruksingenjör kan du jobba med till exempel att planera och leda virkesanskaffning, planera när och hur avverkningar ska genomföras eller fungera som virkesuppköpare. Många skogsbruksingenjörer jobbar med rådgivning för skogsägare om skogsskötsel och virkeshandel. Lagövervakning, kvalitetskontroll eller arbetsledning för skogsmaskinförare och -arbetare kan också vara uppgifter för en skogsbruksingenjör. Du kan också starta ett eget företag inom t.ex. skogsplanering.

Teori varvat med praktik

Utbildningen är mångsidig och teoritimmarna varvas med projekt och övningar i terrängen. I studierna ingår också praktik och ett lärdomsprov som kan fungera som en bro till arbetslivet och ger dig värdefulla kontakter. En del av studierna kan också utföras vid någon av våra samarbetshögskolor utomlands. Som studerande har du tillgång till 1000 hektar skogsområde för jakt, fiske och friluftsliv.

Öppen väg vidare

Ett hållbart skogsbruk innebär att vi sköter våra naturresurser så att skogen är vårt gröna guld också i framtiden. Vi avverkar mindre än skogen växer och vi ser till att skogsmarken mår bra. I Finland finns goda förutsättningar att jobba med branscher inom bioekonomi där skogen som naturresurs spelar en central roll. Under studietiden har du möjligheter att jobba med innovativa projekt inom bioekonomi. Efter examen och tre år i arbetslivet kan du komplettera din examen till magisternivå t.ex. genom att studera till Master of Natural Resources vid Novia Campus Raseborg.

Länk till Novias hemsidor med information om utbildningen och hur man söker.

Här söker du direkt till skogsbruksingenjör på studieinfo.fi!

Tveka inte att kontakt om du funderar på studier inom skogsbruk!

skog_laroplan2016