Studier till agrolog

Arbetet som en livsstil

Agrolog är en 4-årig utbildning för dig som vill ha ett självständigt och utmanande arbete som en mångsidig lantbruksexpert. Som agrolog har du kompetens att sköta flera olika arbetsyrken inom branschen, t.ex. rådgivning, landsbygdsförvaltning, företagande, försäljning eller gårdsförvaltare och du kan också driva ett eget lantbruk på ett hållbart och lönsamt sätt. Efterfrågan på kunniga och flerspråkiga experter ökar ständigt och sysselsättningen är god.

Modern utbildning

Utbildningen är bred och mångsidig och du får bekanta dig med hela naturbruksområdet. Föreläsningar kombineras med praktiska övningar i fält och i studierna ingår också praktikperioder. Många studerande väljer att praktisera utomlands, t.ex. i Sverige, Australien, USA eller Kanada. Under studierna har du möjlighet att knyta värdefulla arbetslivskontakter genom studiebesök och expertföreläsningar. Studerande har också tillgång till en modern ladugård med 140 mjölkkor.

Konkreta färdigheter

Du får förutsättningar att förstå lantbrukets nationella och internationella nätverk. Du känner till relevant lagstiftning och dess inverkan på lantbrukets förutsättningar. Utbildningen ger dig också kunskap och kompetens i växtodling, djurhållning, skogsbruk, teknik och ekonomi som behövs för att starta, utveckla och överta ett gårdsbruk eller landsbygdsföretag. Det går också att ta en del kurser enligt en personlig läroplan på andra högskolor och universitet som kompletterar den egna karriärplanen.

 

Öppen väg vidare

Utan ett hållbart lantbruk har vi inte tillgång till livsmedel. Globalt sett utmanar överbefolkning, urbanisering och klimatförändring branschen som är kritisk för mänsklighetens framtid. I Finland finns goda förutsättningar att jobba med bioekonomi där man kan kombinera olika naturbruksbranschers kunnande på ett innovativt sätt. Under studietiden har du möjligheter att jobba med innovativa projekt inom bioekonomi. Efter tre år i arbetslivet kan du söka vidare också komplettera din examen till magisternivå genom att söka t.ex. till Master of Natural Resources vid Novia Campus Raseborg.

Vill du ta ditt kunnande och kompetens till den expertnivå som krävs för att leda, ge råd och planera för att driva ett modernt lantbruk och livsmedelsproduktion? Vill du arbeta med lantbrukets och landsbygdens framtid i Finland, EU och globalt?

Då kan du söka till AGROLOG.

Länk till Novias hemsidor med instruktioner hur du söker till agrolog.

Här söker du direkt till agrolog på studieinfo.fi!

Tveka inte att ta kontakt med oss på Campus Raseborg om du funderar på agrologstudier!

ag_laroplan2016