Besök till jord- och skogsbruksuniversitet på Filippinerna

Bilden är från besöket 2015.

Under nästa vecka besöker klusterutvecklare Niklas Andersson från Campus Raseborg Filippinerna. Andersson träffar kolleger på Visayas State University, ett stort jord- och skogsbruksuniversitet på ön Leyte i Filippinerna.

–  Vi har diskuterat samarbete sedan 2015, då jag senast besökte jord- och skogsbrukscampuset i Baybay på ön Leyte, säger Niklas Andersson.

–  Under hösten har vi tillsammans utrett möjligheterna att ta fram en s.k. ”double degree”, ett gemensamt utbildningsprogram, där man genom utbyte kan få en examen från vardera högskolan.

Ett double degree avtal innebär att studerande skriver in sig som studerande på båda högskolorna och studerar minst ett år antingen i Filippinerna eller vid Novia på Campus Raseborg. Hemuniversitetet räknar sedan tillgodo studierna på den andra högskolan. Studerande kunde på så vis få två examen på samma gång, både från Novia och Visayas State University.

– Just nu diskuterar vi samarbete kring Novias engelskspråkiga utbildning på Campus Raseborg, programmet Sustainable Coastal Management, som ger examen Bachelor of Natural Resources. Den motsvarande examen på Filippinerna är Bachelor in Environmental Management.

– Samarbetet är intressant både med tanke på den utbildning vi har idag på Campus Raseborg, men också när vi ser på framtiden. På Visayas State University läser man förutom miljöprogrammet även jord- och skogsbruk. Med tanke på att utvidga vårt internationella samarbete inom bioekonomin är det intressant, säger Niklas Andersson.

– Vi hoppas på att dels stärka vår internationella profil och helt konkret få fler internationella studerande till Campus Raseborg genom den här typen av samarbeten. Redan nu har vi bl.a. regelbundet utbytesstuderande från Kina, Frankriket  och Nederländerna. Vi har studerande från Asien, Afrika, Amerika och Europa som studerar på våra engelskspråkiga utbildningar.

Projektet Pro Naturbruk utvecklar internationella kontakter

På Campus Raseborg är bioekonomiutvecklingsprojektet Pro Naturbruk inne på sitt fjärde verksamhetsår. Projektet har som mål att stärka utbildningens kvalitet, synlighet på fältet, sammakoppla forskning- och utvecklingsprojekt med undervisningen och internationalisering.

– De två första åren jobbade vi mest med kvalitetsfrågor och marknadsföring, sedan sökte vi finansiering för en rad utvecklingsprojekt som nu pågår och nu till sist har vi jobbat vidare med internationaliseringen, säger Andersson.

Projektet har bl.a. finansierat studerandes internationella studiebesök och studieresor, lärares internationella fortbildning, en nordisk-baltisk skogsbrukskurs på Campus Raseborg, planerat för ett biståndsprojekt i Tanzania och nu senast jobbat för en double degree-utbildning med Visayas State University på Filippinerna.