Temadag om att orka i vardagen

De senaste veckorna har många medier tagit upp den kris som pågår inom jordbruket i och med sjunkande priser och ökade utgifter. De senaste veckornas regn har gjort att lönsamheten beräknas sjunka ytterligare, skriver  Landsbygdens folk 20.10.

Vår Nylandsbygd – Meidän Uusimaaseutu ordnar den 15.11 en temadag i Vanda för om hur man ska orka i vardagen och var det finns stöd att få om de egna krafterna tar slut. Föreläsningarna handlar om både djurens och bondens välmående. Bägge är viktiga delar av arbetet och stödvillkoren. Det är möjligt att följa med dagen direkt via nätet.

Programmet under dagen är på finska. Om intresse finns kan motsvarade ordnas på svenska. Läs mer om temadagen på uusimaaseutu.fi eller titta på videon

Projektet Vår Nylandsbygd, Meidän Uusimaaseutu förverkligas som ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och Hämeen ammattikorkeakoulu.