Praktikbloggen – skördetiden

IMG_3990

Gott Nytt År 2017! Här följer den sista bloggen från agrologstuderande Henrik Hagmans specialpraktik i USA.

Kapitel IV – skördetiden

Innan tröskandet skulle påbörjas, skulle alla icke-GMO grödor besprutas med Round-Up två veckor innan. Detta resulterar i en jämn mognad och en låg fuktighetshalt i grödan. Första grödan att skördas var vetet. Det besprutades vid slutet av juli och blev skördemoget i början av augusti. Den 8.8 började vi tröskandet. Totalt hade vi tre veteskiften att tröska. Varje skifte var ca 60 ha stort.

20160920_122355

På gården används två John Deere-tröskor (modell 9770) med 10,5 m breda bord. Vi använde tre lastbilar med ca 30 m3 vagnar. Jag hade ansvaret för att köra lastbilarna och tömma vagnarna. Mark och sonen David körde varsin tröska och Donald körde vetet från tröskverken till lastbilarna med hjälp av en fältvagn som drogs av en John Deere traktor.

20160826_124924

Jämfört med Finland är vetet väldigt torrt då man tröskar det i North Dakota. Det togs fuktighetsprov varje dag. Mellan 13 – 14 % var fukthalten under skördandet av vetet. Det betyder att inga investeringar av torkanläggningar behöver göras. Skörden var god, bättre än medelskördarna, d.v.s. ca 5 ton/ha. Min uppgift var som sagt att transportera vetet till silos med hjälp av lastbilar. Gården har totalt 6 silos som används främst för att lagra vete och majs. Totalt 3500 ton lagringskapacitet. Varje lastbilsvagn hade en banddriven uttömning d.v.s. att vagnens botten drivs med hjälp av stort band. På detta sätt behöver man inte kippa vagnen utan endast öppna bakporten och driva bandet med hjälp av en hydraulisk pump. För att få spannmålet upp genom silosens topp användes en lång traktordriven skruv. Nere på marknivå har skruven en ca 1x2m ”ficka” där spannmålet fylls i från lastbilen. Därifrån transporteras det igenom en ca 20 m lång skruv ända upp till silosen. Varje vagn tog ca 20 min att tömma. Vi lyckades få allt vete att rymmas i en silos.

20160809_132644

Skördandet av vetet dröjde längre än förväntat eftersom det regnade ofta under augusti månad. Vanligtvis brukar veteskörden på denna gård ta ca en vecka om väderförhållandena är goda men i år tog det nästan en hel månad.

20160808_154635

I början av september var det dags att påbörja en del av sockerbetsskörden. På gården hade vi 160 ha sockerbetor men vi samarbetade med granngården så vi skulle ta upp 330 ha totalt. Sockerbetorna skulle levereras till en sockerfabrik som heter Crystal Sugar. Innan den stora upptagningen i oktober ville de ha ett stickprov för att få reda på betornas kvalitet samt avkastning. Vi tog upp främst landfår och gjorde öppningar på varje fält. Detta kallades ”pre-pile”. Min praktikgård och granngården hade avtal att ta upp ca 50 ha tillsammans. Vi började skörden på granngården. Många deltog i upptagningen. Totalt var vi fem lastbilschaufförer, en körde upptagaren, den andra körde betvagnen och den sista skötte om blastningen. Betvagnen användes om fälten var för blöta. Upptagaren var 12-rader bred och för att arbetet skulle gå så snabbt som möjligt skulle lastbilarna köras under bommen på upptagaren men om lastbilarna fastnade på skiften för att det var för vått användes betvagnen. Den hade en kapacitet på 30 ton. Då lastbilarna var fulla kördes de till en avlastningsplats. ”Pre-pile” gjorde vi i ca en vecka och väderleksförhållandena var goda.

20160830_191217

Efter att vi tagit upp sockerbetorna under pre-pile var pinto-bönorna tillräckligt mogna för att tröskas. Alla hade samma arbetsuppgifter som vid veteskörden. Mark och David körde skördetröskorna, Donald körde fältvagnen och jag hade ansvar över de tre lastbilarna. Väderleksförhållandena var väldigt goda och marken var torr. Det tog oss endast fem dygn att tröska 250 ha pintobönor. Dessa bönor lagrade vi inte på gården utan jag leverade dem till en bönelevator som låg ca 20-25 km från gården. Med tre stora lastbilar med ca 25 ton lagringskapacitet i respektive vagn, hängde jag med i den snabba processen. Detta års avkastning var den bästa i gårdens historia. 2 ton/ha skördade vi. Vid tidigare år har toppskörden varit ca 1,5 ton/ha.

Efter att vi fått alla pintobönor tröskade innan slutet av september, var det dags att påbörja den huvudsakliga sockerbetsskörden. Arbetet skulle köras i 24/7, d.v.s. att vi indelades i två grupper. Första gruppen arbetade från 1:00 till 13:00 och den andra gruppen arbetade de övriga timmarna. Grupperna bestod av de respektive gårdarnas personal men för mig blev det ett undantag, jag jobbade i samma nattskift som granngården.

20161020_103333

Totalt hade vi 330 ha att skörda men under ”pre-pile” hade vi redan hunnit skörda ungefär 50 ha. Men nu var skiftena väldigt våta så vi kunde endast köra med betvagnen på åkern. Dessutom fastnade betvagnen några gånger och det dröjde ut på tiden.

Efter att lastbilen blivit påfylld med betor skulle de köras till en avlastningsplats. Avlastningsplatsen bestod av två stora högläggaren. Högläggaren hade en arm på vardera sida som bestod av en fällbar skopa. På dem tömde man sina betor och de fördes vidare på transportband till en stor bom. Bommen kunde flyttas vertikalt och horisontalt så högen kunde byggas jämn och stor. Dessutom hade högläggaren hjul så då högen blev tillräckligt stor, kunde man backa högläggaren. Två lastbilar kunde tömmas på samma gång per högläggare.

Innan man skulle tömma sin last vägde man lastbilen vid ett våghus. Där gav man också ett fältkort. Fältkortet behövdes för att registrera skörd samt kvalitet för det tillfälliga skiftet. Efter att lastbilen vägts, tömde man den vid högläggaren. Under tiden man tömde betorna rensade högläggaren bort jord- och växtrester. Då tömningen var färdig, återfylldes lastbilsvagnen med materialet högläggaren hade rensat. På så vis levererade man ”rena” betor. Till slut vägde man lastbilen på nytt och körde tillbaka till skiftet. Vid skiftets kant tömde man jordresterna man fått från avlastningsplatsen.

På denna video får man se hur hela processen går till:

Avlastningsplatsen kunde stängas p.g.a. följande orsaker:

–          Betorna var frusna

–          För mycket regn, avlastningsplatsen blir hal

–          För varmt, betorna kan ruttna

Skörden räckte i 3 hela veckor. Vanligtvis skulle det tagit 2 veckor men eftersom åkrarna var våta kunde man inte köra lastbilen direkt under upptagaren. Dessutom hade vi inte tillräckligt med lastbilschaufförer. För övrigt var skörden god. Skörden varierade från 96 – 50 ton/ha.

Efter att vi hade tagit upp alla betor fortsatte vi med skördandet av sojabönor. Totalt hade vi 400 ha sojabönor. Under betskörden hade min chef, Mark, tröskat lite på egen hand. Bönskörden gick till på samma vis som pintoskörden. Under de första skördedagarna var bönorna lite över rekommenderad fukthalt. Så vi lagrade en silos full med dem. Efter några varma och blåsiga dygn hade bönorna torkat tillräckligt på skiftena så de kunde transporteras raka vägen till elevatorn. Vi uppnådde rekordskörd även vid denna gröda. Vanlig toppskörd de haft tidigare har varit 3,3 ton/ha men i år lyckades vi få 3,9-4 ton/ha. Skördetiden räckte en och en halv vecka.

20161111_103641

Sedan återstod endast en gröda och det var majsen. Vi skulle ha haft en gröda till att skörda, nämligen navybönor men efter att allting dragit ut på tiden så skötte en granngård om det.

Majs hade vi 300 ha. Nu användes endast en skördetröska med ett 9 m bord. Eftersom skörden vanligtvis är stor räcker det med endast en skördetröska, annars blir lastbilschauffören efter. All majs lagrades på gården. Mark körde skördetröskan, Donald körde spannmålsvagnen och jag skötte om lastbilarna. David kilplöjde bönfälten under skördens gång.

20161116_165202

Rekordskörd uppnåddes också med majsen. Vanlig toppskörd tidigare var 9 ton/ha men nu uppnådde vi 12,2 ton/ha!

Efter att majsskörden närmade sitt sluta var det dags för mig att packa väskorna!

Praktiken var väldigt givande och rolig! Har träffat många nya och trevliga människor och arbetet på gården har gett mig nya idéer och erfarenheter.

Dessutom blev Trump vald till president under min vistelse i USA så då tyckte jag att det var dags att trumpa hem igen!

IMG_4300

Tack för alla som läst bloggen.

Ha ett gott nytt år 2017!