Potatisen – en lokal byaprodukt

potatissemi

Läs projektledare Ann-Louise Erlunds kolumn i LoA om potatis med reflektioner från Novias potatisseminarium 20.10.2015.

Nyckelbegreppet för livsmedelssektorn som för många andra sektorer idag är HÅLLBARHET. Det är ett självklart begrepp när man talar om, diskuterar och informerar om livsmedel i allmänhet men i synnerhet då lokalt producerat eller närmat är på tapeten. Hållbarhet är också ledordet inom Bioekonomi som för tillfället är aktuellt att diskutera. Bioekonomi används idag som en beskrivning på hur vi kan använda våra naturresurser hållbart, på nya innovativa sätt. Med bioekonomi avser man en ekonomi där man nyttjar förnybara naturresurser för att skapa näring, energi, produkter och tjänster. Inom Bioekonomin ligger fokus på att minska beroendet av fossila naturresurser, förhindra utarmningen av ekosystemen samt främja ekonomisk utveckling och skapa nya arbetsplatser enligt principerna för hållbar utveckling. Inom Bioekonomi arbetar man med att lindra följderna av klimatförändringen både inom jordbruket och livsmedelssektorn.

Eftersom man i Finland strävar till att vårt livsmedelssystem skall vara så pålitligt som möjligt så skall verksamheten i alla faser vara hållbar och ansvarsfull samtidigt som det skall vara lönsamt inom lantbruket att producera livsmedel och att det på sikt leder till önskad välfärd. Då man talar om ansvarstagande inom livsmedelskedjan från jord till bord avser man en hållbar användning av marken, livsmedel och energi som samtliga är centrala naturresurser. En odlingsväxt som är bra förmiljön och kan has som ett tanke-exempel genomgående i den här texten är potatisen – den goda vardagsknölen.

Som konsument vill man få information om produktion och förädling av livsmedlen så att man kan göra sina köpbeslut på säkra grunder Att känna till vem som odlat och producerat livsmedlen och hur det har gått till är viktiga köpargument. Konsumenten vill veta vad man betalar för, så information om själva produktionen och produkten – det uppskattas från köparens sida. Konsumenten vill få information om odling och även om djurhållning. I framställningen av livsmedelsprodukter är trenden att använda så få tillsatsämnen som möjligt – helst inte några alls. Konsumenterna vill köpa hälsosamma produkter för den egna hälsan prioriteras högt. Dessutom skall förädlingsmetoderna vara skonsamma så att råvaran inte processas för kraftigt. Produkterna behöver inte alltid vara snabbt gjorda utan förädlingsprocessen kan få ta lite längre tid för att få ett önskat resultat. Ett bra exempel är bakning av matbröd som kan göras utan jäst (finns många som inte tål produkter som innehåller jäst) och man använder sig av surdegsrot, vild jäst, m.m. Dylika bröd kan man hitta i mindre bagerier och brödets historia kan presenteras för kunden på ett personligt sätt.

Information och kommunikation kommer nu att vara viktigare än någonsin för att få informera om hur man odlar, hur man sköter sina djur och hur man förädlar råvarorna till olika produkter. Vem vet det här bättre än producenten själv eller den företagare som förädlat en produkt – knappast någon annan. Till exempel social media är till stor hjälp att sprida information enkelt.

I och med det arbete som fortgår inom ramen för bioekonomi så innebär det också att nya odlingsväxter som är miljösmarta eller har andra goda egenskaper ökar och vi kommer att se och kunna pröva på många nyheter och nya innovativa produkter och igen – information och kommunikation från producenten till konsumenten är A och O.

 

Närmatsmarknaden och direktförsäljningen är väl etablerad och nytt är REKO-ringarna som vinner terräng i mycket snabb takt och är uttryck för det som beskrivits ovan. I de här sammanhangen har producenten och konsumenten alla möjligheter att utbyta tankar och funderingar kring produktion och produkter. Senaste närmatsevenemang i västra Nyland var Närmatsmarknaden i Fiskars bruk som ordnades i början av oktober. Närmatsmarknaden besöktes av c 8000 personer under två dagar vilket visar på att intresset för närproducerat håller i sig. Nu var det sjätte gången som Närmatsmarknaden ordnades i västra Nyland.

I nummer 43 av Landsbygdens Folk fanns en ingående och förtjänstfull presentation om seminariet ”Nypotatis som en regional produkt i Nyland” på Novias Campus Raseborg. Seminariet var välbesökt och diskussionerna i workshopen med odlare, branschfolk och Novias agrologstuderande som sammanfattade dagen var livliga och många bra slutsatser lyftes fram. Potatisen är en produkt som värd att lyftas fram tack vare många goda egenskaper gällande odling, tillredning och näringsvärde. Kocklandslagets kock hade tillrätt goda rätter för seminariedeltagarna och berättade om sortens betydelse för den rätt man skall tillreda. Potatis är idag en global odlingsväxt och numera introduceras den i länder där den inte odlats tidigare eller där odlingarna varit begränsade. Nypotatis som primör är en ultralokal produkt på byanivå som alla väntar på när den tiden närmar sig.

Min Bild IMG_0744

Ann-Louise Erlund
Projektledare
Yrkeshögskolan Novia