Påbyggnadschans till magistersnivå från naturbruks-yh-examen!

Picture61

Du som är professionell inom naturbruksbranschen kan bygga på din utbildning och bli magister på två år vid Campus Raseborg, Yrkeshögskolan Novia.

Yrkeshögskolan Novias Raseborgsenhet erbjuder nu aktuell naturbruksutbildning inom ramen för det engelskspråkiga Natural Resource Management-magistersprogrammet. Utbildningen är tvåårig och är lämplig för dig som redan har en kandidat- eller yrkeshögskoleexamen inom någon av naturbruksbranscherna (lantbruk, landskapsplanering, miljöplanering, skogsbruk eller trädgårdsskötsel) 3 års arbetserfarenhet och är intresserad av branschens mera krävande projekthanterings- och ledarskapsuppifter. Till utbildningen hör förutom examensarbetet (30 sp) också sex olika kurser, alla 5 sp till sin omfattning: Natural Resource Management, Professional Communication, Sustainable Coastal Management, Natural Resource Economics, Leadership and Project Management ja Participatory Processes and Conflict Management.

Majoriteten av undervisningen ges som nätbaserade flerformsstudier, men till varje kurs hör dessutom några dagars närstudier, ca 6-9 dagar per termin. Ansökan till utbildningsprogrammet är öppen 8.1.-27.1.2016 och sker via Studyinfo.fi. Information om utbildningsprogrammet och länk till ansökan finns på adressen https://www.novia.fi/degree-students/master-degree-programmes/master-of-natural-resources-natural-resource-management/

Förfrågningar och tilläggsinformation:
Patrik Byholm, FD, programansvarig,
Tel. 019-224 8293 patrik.byholm@novia.fi