Ny kurs i viltbruk startar 10.2 på Novia!

small_deer_blog

Viltbrukets ekonomiska värde bara i Finland uppgår idag till flera hundra miljoner euro. Förutom vilt som en källa till närproducerad mat värdesätts jakt och naturupplevelser högst inom viltbruket idag av Finlands över 300 000 jägare. Viltbruk bygger på hållbara och talrika viltstammar och det finns en större potential i viltbruket också i Finland när ser på exempel från Sverige och Europa. Med anpassningar inom jord- och skogsbruk kan man förbättra förutsättningar för viltet.

Kom med och fördjupa dina kunskaper i viltbruk på Novia Campus Raseborg med start 10.2!

Kursen är öppen för dig som är jakt- och viltintresserad med ett maxdeltagarantal på 25 personer. Lämpliga förkunskaper är jägarexamen och ett intresse för jakt och viltbruk. Kursen förverkligas i flerform (både närstudier och studier på distans). Närstudier och studiebesök under kvällar och veckoslut under ca. 2 månaders tid.

Kursen lämpar sig som valfri påbyggnadskurs för studerande vid Novia Naturbruk som under hösten 2015 (eller tidigare år) gått kursen viltvård och mångbruk. Omfattningen är 5 studiepoäng.

Under kursen fördjupar vi oss i:

– principerna för en adaptiv förvaltning av viltstammen
– viltförvaltningens administration och organisationer
– viltbrukets potential
– olika intressegruppers syn på viltbruk
– planering av jord- och skogsbruk med hänsyn till viltets livsmiljöer

Under kursen får du baskunskaper i:

– att göra upp en plan för hållbart nyttjande av en viltresurs
– viltet som resurs – viltbrukets potential
– adaptiv förvaltning
– konflikthantering inom mångbruk

Ta kontakt med lektor Johnny Sved för mer information om kursen och anmälan! fornamn.efternamn(at)novia.fi tfn 019-224 8245

Uppdatering 5.2: det finns ännu några platser kvar, kontakta oss om du ännu vill delta!

Planerat kursprogram:

Föreläsningar i Ekenäs 18-21, möjlighet att delta via nätet (headset rekommenderas) Självstudier som anknyter till föreläsningarnas tema. Moodle används som lärandemiljö.

Måndag 15.2, Introduktion
– Viltet som naturresurs

Tisdag 23.2, Populationsdynamik
– kan man förvalta viltstammarna så att de hålls stabila?

Torsdag 3.3, Hjortdjur
– hjortdjurens ekologi
– hur skapar man välmående hjortdjursstammar?
– hur täta stammar kan vi ha?
– olika jaktformer och säkerhet

Onsdag 9.3, Fåglar: sjö, skog och fält
– hur mår våra fågelstammar idag?
– olika jaktformer och säkerhet

Måndag 14.3, Vildsvin
– erfarenheter från Sverige
– olika jaktformer och säkerhet

Tisdag 22.3,  Adaptiv förvaltning
– lagstftning och regelverk
– viltförvaltningens organisationer

Onsdag 30.3, Att anlägga av viltbiotoper
– skogsbruk och åkerbruk som gynnar vilt
– viltvatten

Torsdag 7.4, Marknadsföring av viltturism
– Jaktkultur
Tisdag 12.4 , Hur hantera intressekonflikter?

Exkursioner till gårdar som bedriver viltbruk.

Lördag 16.4

Lördag 23.4