Mathias Weckström om System Cameleon

cam1

På Pargas gård vid Lindöviken i Ekenäs odlar Mathias Weckström ekologisk spannmål och har biffdjursuppfödning. Gården har odlats ekologiskt sedan 1995 och har en areal på 250ha.

Mathias är nuförtiden importör och försäljare av System Cameleon, en svensk innovation som kombinerar såmaskin och radhacka på ett unikt sätt.

Han köpte en egen System Camelon direkt av tillverkaren Gothia Redskap våren 2015. Nu har de ett år bakom sig med erfarenheter av maskinen, och blev ombedd att sköta försäljning i Finland. Han tog emot erbjudandet och grundade företaget Pargas Gård Oy Ab. Företaget säljer System Cameleon och gödslingsmedlet vinass.

Ekologisk odling ligger nära hjärtat för Mathias, men han tycker inte om den ofta till eko-odling tillhörande gröngödslingen, eftersom man inte får en avsalugröda varje år i växtföljden. Detta betyder att man inte får så mycket ekovaror per åkerareal. Därför blev han så intresserad när han fick veta om System Cameleon och dess möjligheter.

Själva såmaskinen kan man använda för att radhacka, gödsla och så, också i växande gröda mellan raderna. När man sår spannmål har man ett radavstånd på 25cm, men bredare rader, med samma utsädesmängd. Såmaskinen är utrustad med en kamera, som följer raderna, vilket möjliggör en noggrann radhacking.

cam2

Radhackingen har bara positiva effekter för odlingsgrödorna som syre till rötterna, bryta skorpa, nedbrytning av organiskt material, för att inte tala om ogräsbekämpning. Växtnäringsförsörjningen är ett problem i eko-odling, men en enkel sak som att röra om i jorden hjälper.

En fördel med 25cm radavstånd är det minskade dragkraftsbehovet, en 8m System Cameleon med en egenvikt på 5 ton, är lika tung att dra som en Väderstad Rapid som är lättare. Ett realistiskt effektbehov på traktorn för System Camelon är 150hk.

Vinass är ett gödselmedel som är en biprodukt från jästtillverkning. Gödselmedlet är i form av tjock flytande vätska med rikligt med kväve och kalium, men ingen fosfor, vilket är en fördel i många fall med åkrar med högt fosforvärde. Vinass kan man sprida med System Cameleon, men då måste man byta ut utsädeslådan till en gödseltank.

cam3

System Cameleon är en rätt dyr investering men är väldigt mångsidig och full av möjligheter.

Agrologstuderade på Campus Raseborg som arrangerade seminariet “Aktuellt i lantbruket” under våren har skrivit bloggen.