Lediga studieplatser i tilläggsansökan 1-8.8

studentsDet finns ännu lediga studieplatser på Campus Raseborg och Novias andra enheter. Det går att ansöka till yrkeshögskolestudier med studiestart till hösten ännu i tilläggsansökan 1-8.8. På Campus Raseborg kan du ännu i början på augusti söka till dagstudier som leder till en examen som agrolog, skogsbruksingenjör, byggmästare eller ingenjör inom byggnads- och samhällsteknik. Vill man studera i flerform, t.ex. vid sidan av jobb, kan man ännu söka till flerformsutbildningen hortonom inom landskapsplanering. De engelskspråkiga, två-åriga Bachelor of Natural Resources och högre YH-utbildningen Master of Natural Resources är också öppna för tilläggsansökan så att studierna inleds hösten 2016. Ansökan görs elektroniskt via websajten www.studieinfo.fi

Mer detaljerad information om utbildningarna och vilka av Novias övriga utbildningar som deltar i tilläggsansökan hittar man på Novia.fi. På Novias hemsidor finns också information om tid och plats när urvalsproven arrangeras. Ingen separat kallelse till urvalsprov sänds ut, utan alla som deltar i tilläggsansökan ska själv ta sig till rätt plats och tid för att skriva urvalsprov.