Första genbanken för lokala äppelsorter finns i Lojo

DSC_0050

Sanne Wikström från Vår Nylandsbygd bloggar om projektet och ett besök i Lojo.

Informationsprojektet Vår Nylandsbygd-Meidän Uusimaaseutu har kört i gång. Vi som jobbar i projektet heter Ammi Malkamäki och Sanne Wikström. Projektet är tvåspråkigt och ett samarbete mellan Hämeen ammattikorkeakoulu och YH Novia.

Vårt jobb är att informera om allt som berör landsbygdsutvecklingsprogrammet för Nyland. Under sensommaren och hösten gör vi besök hos projekt och företag som fått finansiering den vägen.

Under hösten kommer vi också att ordna träffar för projektledare I Nyland och en serie informationskvällar för företagare på landsbygden. Nästa vår kommer vi att står för de praktiska arrangemangen kring stödinfona för jordbruket.

Den främsta informationskanalen är våra webbsidor www.nylandsbygd.fi , www.uusimaaseutu.fi och facebooksidorna som finns i två varianter, en svensk Vår Nylandsbygd –Meidän Uusimaaseutu och en finsk Meidän Uusimaaseutu –Vår Nylandsbygd. Där presenteras projekt, företagare och allmän information om vad som händer i anslutning till landsbygdsutvecklingsprogrammet. Gilla dem gärna så hänger ni med i vårt projekt.

Den här veckan gjorde jag ett intressant besök på Lojoöns Fruticetum. Det är en fruktträdgård där man samlat över 450 olika frukt- och bärsorter. Nu har Fruticetum som första organisation i landet skrivit under ett avtal med Naturresursinstitutet LUKE om att bevara 30 lokala äppelsorter för att säkra den genetiska mångfalden. De här 30 äppelsorterna har alla sitt ursprung i Västnyland, många i Lojotrakten. Bland dem finns Brödtorp höst, Munkki, Linnan omena, Luotsi, Lohjan kirkas. Träden som ingår i genbanken är registrerade och dna-testade så att man säkert vet att det handlar om rätt sort.

DSC_0040

De flesta av dessa äppelsorter finns inte längre i handeln eller att köpa i plantskolor, men det är ändå viktigt att de bevaras förklarar LUKE:s specialforskare Elina Kiviharju.

– De har ett kulturhistoriskt värde, de ger oss ett större genmaterial att tillgå vid fortsatt förädling och de har alla visat att de är lämpade för vårt klimat.

Avtalet om att säkra den genetiska mångfalden bland våra äppelsorter är det första i sitt slag i Finland, men meningen är att det ska skapas liknande säkerhetlager också för andra trädgårdsväxter. Det är numera möjligt att få stöd ur landsbygdsutvecklingsprogrammet för att upprätthålla dessa genbanker.

Förutom våra vanliga fruktträd och bärbuskar växer det en mängd mer ovanliga och exotiska växter i Fruticetum så som rosenkvitten, sötrönnar mullbärsträd, aprikoser, vinrankor.DSC_0038

Fruticetum i Lojo ligger på Lojoön strax efter bron mellan Jalassari och Lojoön.  Det är ett idealiskt utflyktsmål för alla som är ens lite intresserad av trädgårdsväxter eller inhemska frukt- och bärsorter. Alla växter är försedda med namnskyltar och man kan printa ut en karta över området om man vill bekanta sig med vissa speciella sorter.

Mer information finns på fruticetum.fi