Yrke och profilering: Miljöplanerare

Från YH-examen till magister på två år


patrik_bivraken

Natural Resource Management – utbildningen vid Novia Campus Raseborg är Finlands enda magisterprogram i naturresursförvaltning.

Förhållandena i det finländska arbetslivet under det senaste decenniet genomgått många stora förändringar. Samtidigt som arbetstempot har trissats upp har kraven på utbildningsnivå och kunnande vid arbetsplatserna blivit allt fler. Som ett resultat av den kontinuerligt pågående tekniska utvecklingen, internationaliseringen och automatiseringen blir även själva arbetsuppgifterna allt mera mångsidiga. Denna strukturförändring har  genomsyrat i princip alla arbetsfält, och naturbrukssektorn är på intet sätt undantaget. Ansök till högre YH-utbildning på Novia med start hösten 2017! Continue reading

Studiestart på Campus Raseborg

studiestart216

Den här veckan startar studierna på Novias Campus Raseborg. Novia Naturbruk och miljö inleder med introduktion för nya agrolog- skogsbruksingenjör- och hortonomstuderande. Sustainable Coastal Management och Natural Resource Management startar lite senare.

Ansvarspersoner på avdelningen för naturbruk och miljö 2016-2017
niklas
Niklas Andersson 
Avdelningschef
Klusterutvecklare  Continue reading

Alumniträff på Novia 16.3 för branschfolk och alla tidigare studerande

studerandestudiebesokinstagramNovias naturbruks- och miljöutbildningar arrangerar sin första alumnidag på Campus Raseborg. Eftermiddagen är en mötesplats för branschfolk och alla intresserade. Dagens tema är Bioekonomi – hållbara möjligheter för företagare. Vi är tacksamma för de fyra intressanta inslag vi kommer att höra och hoppas att de lockar till rikligt deltagande och inspirerande diskussioner.

Varmt välkommen! Anmälningar önskas senast 29.2. och helst elektroniskt via den här länken: novia.fi/alumnitraff-bioekonomi

Program:

BIOEKONOMI – hållbara möjligheter för företagare

11.00 – 14.30 Minimässa

Continue reading

Ny kurs i viltbruk startar 10.2 på Novia!

small_deer_blog

Viltbrukets ekonomiska värde bara i Finland uppgår idag till flera hundra miljoner euro. Förutom vilt som en källa till närproducerad mat värdesätts jakt och naturupplevelser högst inom viltbruket idag av Finlands över 300 000 jägare. Viltbruk bygger på hållbara och talrika viltstammar och det finns en större potential i viltbruket också i Finland när ser på exempel från Sverige och Europa. Med anpassningar inom jord- och skogsbruk kan man förbättra förutsättningar för viltet.

Kom med och fördjupa dina kunskaper i viltbruk på Novia Campus Raseborg med start 10.2!

Kursen är öppen för dig som är jakt- och viltintresserad med ett maxdeltagarantal på 25 personer. Lämpliga förkunskaper är jägarexamen och ett intresse för jakt och viltbruk. Kursen förverkligas i flerform (både närstudier och studier på distans). Närstudier och studiebesök under kvällar och veckoslut under ca. 2 månaders tid.

Kursen lämpar sig som valfri påbyggnadskurs för studerande vid Novia Naturbruk som under hösten 2015 (eller tidigare år) gått kursen viltvård och mångbruk. Omfattningen är 5 studiepoäng.

Under kursen fördjupar vi oss i:

– principerna för en adaptiv förvaltning av viltstammen
– viltförvaltningens administration och organisationer
– viltbrukets potential
– olika intressegruppers syn på viltbruk
– planering av jord- och skogsbruk med hänsyn till viltets livsmiljöer

Under kursen får du baskunskaper i:

– att göra upp en plan för hållbart nyttjande av en viltresurs
– viltet som resurs – viltbrukets potential
– adaptiv förvaltning
– konflikthantering inom mångbruk

Ta kontakt med lektor Johnny Sved för mer information om kursen och anmälan! fornamn.efternamn(at)novia.fi tfn 019-224 8245

Uppdatering 5.2: det finns ännu några platser kvar, kontakta oss om du ännu vill delta!

Planerat kursprogram:

Föreläsningar i Ekenäs 18-21, möjlighet att delta via nätet (headset rekommenderas) Självstudier som anknyter till föreläsningarnas tema. Moodle används som lärandemiljö.

Måndag 15.2, Introduktion
– Viltet som naturresurs

Tisdag 23.2, Populationsdynamik
– kan man förvalta viltstammarna så att de hålls stabila?

Torsdag 3.3, Hjortdjur
– hjortdjurens ekologi
– hur skapar man välmående hjortdjursstammar?
– hur täta stammar kan vi ha?
– olika jaktformer och säkerhet

Onsdag 9.3, Fåglar: sjö, skog och fält
– hur mår våra fågelstammar idag?
– olika jaktformer och säkerhet

Måndag 14.3, Vildsvin
– erfarenheter från Sverige
– olika jaktformer och säkerhet

Tisdag 22.3,  Adaptiv förvaltning
– lagstftning och regelverk
– viltförvaltningens organisationer

Onsdag 30.3, Att anlägga av viltbiotoper
– skogsbruk och åkerbruk som gynnar vilt
– viltvatten

Torsdag 7.4, Marknadsföring av viltturism
– Jaktkultur
Tisdag 12.4 , Hur hantera intressekonflikter?

Exkursioner till gårdar som bedriver viltbruk.

Lördag 16.4

Lördag 23.4

Patrik Byholm: Naturvärdenas föränderliga natur

patrik_bivraken

Patrik Byholm är forskande naturbrukslektor vid Yrkeshögskolan Novia och Aronia. Läs hans kolumn i Västra Nyland 21.10.2015 här:

De flesta av oss har någon slags uppfattning om vad i naturen som är vackert och värdefullt och därmed värt att bevara. Likaså har vi också en uppfattning om motsatsen, d v s vad som är lite värt. Till exempel tror jag, att majoriteten av oss upplever naturen i vår karga utskärsskärgård som värdefull, medan landbackens risiga kalhyggen och sandtag av få upplevs som värdefulla och vackra, om ens av någon. Continue reading

Följ satellitbivråkarnas flyttfärd

Tiina_DanielBurgas

Här i Finland är vintern snart igen i antågande. Detta är visserligen inget satellitbivråkarna som uppföljs av Novias naturbrukslektor Patrik Byholm behöver fundera över desto mera. De befinner sig nämligen alla redan i Afrika söder med Sahara, och här om någonstans borde värmen och mattillgången vara garnterad. Medan bivråkshanarna Mikko och Lars redan har stannat upp inför vintern fortsätter honan Päivi sin färd söderut till sitt övervintringsområde i Sydafrika. I dagarna passerade hon ekvatorn (klicka för mer information och kartor över flygrutten):

http://www.luomus.fi/sv/satellitpejling-av-bivrakar

Brett utbud med naturbrukstidningar på Campus Raseborg

tidnignar

När höstterminen är i full gång lönar det sig att stanna upp en stund i Campus Raseborgs aula. Slå dig ner vid de stora fönstren och ta del av senaste nytt från naturbruksbranschen i någon av våra 117 olika branschtidningar som står till buds i tidningshyllan!

Tidningshyllan är en fin resurs för våra studeranden och Novias personal, men vi bjuder också gärna in dig som har vägarna förbi Campus att ta en lässtund med till exempel Bioenergitidningen, Horticulture week, Koneviesti, Käytännön Maamies, Skog och framtid, Skogsbruket eller varför inte Svensk Jakt. Continue reading

Studiestart på Campus Raseborg

Den här veckan startar studieåret på Campus Raseborg. Första årets studerande inledde sina studier redan förra veckan med introduktion och informationsträffar. Nytt för i år på Novia Naturbruk och miljö är att de blivande hortonomerna läser skilt enligt egen läroplan, i flerform. Flerformsstudier (till hortonom inom landskapsplanering) innebär att man har några närstudiedagar per månad medan resten av studierna genomförs på egen hand, på distans över nätet eller på annat sätt, med en lektors handledning.

8 Skogsbruksingenjörs-, 7 agrolog- och 5 miljöplanerstuderanden inleder sina studier inom naturbruk och miljö den här hösten på Campus Raseborg. 14 inleder flerformsstudier till hortonom inom landskapsplanerare och 18 till Bachelor of Natural Resources varav 6 är internationella utbytesstuderanden. Den högre yrkeshögskole-examen inom naturbruk och miljö, Master of Natural Resources (magister i naturresursförvaltning) inleder studieåret med 8 studeranden.

De första veckorna innehåller rikligt med information och nya saker att orientera sig i. Studentföreningarna ordnar program på Campus och ute på stan för naturbruk och miljö tillsammans med studeranden som inleder sina studier till byggnadsingenjör, byggmästare eller tradenom inom informationsbehandling.

Vi önskar alla nya studeranden välkomna till Campus Raseborg!