Yrke och profilering: Master of Natural Resources

Från YH-examen till magister på två år


patrik_bivraken

Natural Resource Management – utbildningen vid Novia Campus Raseborg är Finlands enda magisterprogram i naturresursförvaltning.

Förhållandena i det finländska arbetslivet under det senaste decenniet genomgått många stora förändringar. Samtidigt som arbetstempot har trissats upp har kraven på utbildningsnivå och kunnande vid arbetsplatserna blivit allt fler. Som ett resultat av den kontinuerligt pågående tekniska utvecklingen, internationaliseringen och automatiseringen blir även själva arbetsuppgifterna allt mera mångsidiga. Denna strukturförändring har  genomsyrat i princip alla arbetsfält, och naturbrukssektorn är på intet sätt undantaget. Ansök till högre YH-utbildning på Novia med start hösten 2017! Continue reading

Studiestart på Campus Raseborg

studiestart216

Den här veckan startar studierna på Novias Campus Raseborg. Novia Naturbruk och miljö inleder med introduktion för nya agrolog- skogsbruksingenjör- och hortonomstuderande. Sustainable Coastal Management och Natural Resource Management startar lite senare.

Ansvarspersoner på avdelningen för naturbruk och miljö 2016-2017
niklas
Niklas Andersson 
Avdelningschef
Klusterutvecklare  Continue reading

Lediga studieplatser i tilläggsansökan 1-8.8

studentsDet finns ännu lediga studieplatser på Campus Raseborg och Novias andra enheter. Det går att ansöka till yrkeshögskolestudier med studiestart till hösten ännu i tilläggsansökan 1-8.8. På Campus Raseborg kan du ännu i början på augusti söka till dagstudier som leder till en examen som agrolog, skogsbruksingenjör, byggmästare eller ingenjör inom byggnads- och samhällsteknik. Vill man studera i flerform, t.ex. vid sidan av jobb, kan man ännu söka till flerformsutbildningen hortonom inom landskapsplanering. De engelskspråkiga, två-åriga Bachelor of Natural Resources och högre YH-utbildningen Master of Natural Resources är också öppna för tilläggsansökan så att studierna inleds hösten 2016. Ansökan görs elektroniskt via websajten www.studieinfo.fi

Mer detaljerad information om utbildningarna och vilka av Novias övriga utbildningar som deltar i tilläggsansökan hittar man på Novia.fi. På Novias hemsidor finns också information om tid och plats när urvalsproven arrangeras. Ingen separat kallelse till urvalsprov sänds ut, utan alla som deltar i tilläggsansökan ska själv ta sig till rätt plats och tid för att skriva urvalsprov.

Alumniträff på Novia 16.3 för branschfolk och alla tidigare studerande

studerandestudiebesokinstagramNovias naturbruks- och miljöutbildningar arrangerar sin första alumnidag på Campus Raseborg. Eftermiddagen är en mötesplats för branschfolk och alla intresserade. Dagens tema är Bioekonomi – hållbara möjligheter för företagare. Vi är tacksamma för de fyra intressanta inslag vi kommer att höra och hoppas att de lockar till rikligt deltagande och inspirerande diskussioner.

Varmt välkommen! Anmälningar önskas senast 29.2. och helst elektroniskt via den här länken: novia.fi/alumnitraff-bioekonomi

Program:

BIOEKONOMI – hållbara möjligheter för företagare

11.00 – 14.30 Minimässa

Continue reading

Patrik Byholm: Naturvärdenas föränderliga natur

patrik_bivraken

Patrik Byholm är forskande naturbrukslektor vid Yrkeshögskolan Novia och Aronia. Läs hans kolumn i Västra Nyland 21.10.2015 här:

De flesta av oss har någon slags uppfattning om vad i naturen som är vackert och värdefullt och därmed värt att bevara. Likaså har vi också en uppfattning om motsatsen, d v s vad som är lite värt. Till exempel tror jag, att majoriteten av oss upplever naturen i vår karga utskärsskärgård som värdefull, medan landbackens risiga kalhyggen och sandtag av få upplevs som värdefulla och vackra, om ens av någon. Continue reading

Utvecklingsprojektet Pro Naturbruks första år

Läs en översikt över första årets utvecklingsarbete med projektet Pro Naturbruk i Novia Naturbruks kolumn i LoA, oktober 2015.

Novia_video_1920x1080_karriär2

Det har gått ett år sedan vi startade upp klusterutvecklingsprojektet Pro Naturbruk på Novias Campus Raseborg. Yrkeshögskoleutbildningen är inne i en förändringsprocess och den allt stramare statsfinansieringsmodellen har utmanat oss en längre tid. Continue reading

Studerande från Finland, Spanien och Namibia startade studier

IMG_0442

Årets högre yrkeshögskoleutbildning, master of natural resources, på Campus Raseborg startade den här veckan med närstudier för klassen 2016 – 2017. Under veckan studerade man både natural resources management, professional communication, communication strategies and social media och lade grunden för skrivandet av masters thesis med lektioner i scientific writing.

På årets klass har vi studerande inte bara från Finland utan också från Spanien och på distans från Namibia. Föreläsningarna på närstudietillfällena sändes via internet och det möjliggjorde deltagande på distans. Kursen fortsätter med studier i flerform under hösten.