Yrke och profilering: Hortonom – trädgårdsnäring

Novia erbjuder specialiseringsutbildning inom bioekonomi 2018-2019

Nästa höst inleds en specialiseringsutbildning inom bioekonomi på Novias Campus Raseborg som genomförs inom ramen för ett nationellt projekt tillsammans med Hämeen ammattikorkeakoulu och Helsingfors universitet. Ansökan är öppen och pågår till och med 15.8.2018.

Yrkeshögskolan Novia Campus Raseborg ordnar i samarbete med HAMK och Helsingfors universitet en specialiseringsutbildning inom bioekonomi läsåret 2018-2019. Specialiseringsutbildningen genomförs i ett nationellt nätverk som koordineras av regionala styrgrupper.

Här får du mer information om utbildningen, som är en fortbildning för dig som redan har en högskole-examen. Välkommen med!

Continue reading

Campus Raseborg på Västankvarn fältdag

Västankvarn fältdag ordnas traditionsenligt på Västankvarn gård den 6.7.2017. Yrkeshögskolan Novia deltar i dagen med studerande och flera utvecklingsprojekt.

Under dagen ställer studerandeföreningen Skuffis rf ut på mässområdet. Vid Novias mässmonter finns information om utbildningen, om föreningsverksamheten och om Novias samarbetspartners och projekt. Projektet Kustens Mat informerar om mathantverksutbildning.

AFD Paul Riesinger har under våren arbetat med projektet ”Ravinne ja energiatehokas maatila” som är ett samarbetsprojekt mellan samtliga undervisningsgårdar i Finland och finaniseras av jord- och skogsbruksministeriet. Novias aktiviteter i RE-projektet har i sin tur initierats av projektet Pro Naturbruk.

Under fältdagen ställer Paul Riesinger ut demonstrationsrutor med växtodlingsförsök med fånggrödor. Sortförsök med fånggrödor är intressant att studera i och med att en fånggröda minskar förlusterna av växtnäringsämnen och hindrar erosionen av jord. På sikt förbättras markstrukturen och mullhalten ökar. Högre markbördighet resulterar i högre skördar.

Välkommen att besöka oss vid naturbrukstältet på fältdagen!

Välkommen på bioekonomiseminarium!

Bioekonomi_cmykOnsdagen den 1 februari kl. 12.30 – 16.00 ordnar projektet “Bioekonomi i Västnyland”  ett seminarium där bl.a. projektresultat presenteras och framtida möjligheter diskuteras. Seminariet hålls på Yrkeshögskolan Novia, Campus Raseborg, Raseborgsvägen 9, rum 198 och 199. Välkommen! Se programmet här: Continue reading

Från YH-examen till magister på två år


patrik_bivraken

Natural Resource Management – utbildningen vid Novia Campus Raseborg är Finlands enda magisterprogram i naturresursförvaltning.

Förhållandena i det finländska arbetslivet under det senaste decenniet genomgått många stora förändringar. Samtidigt som arbetstempot har trissats upp har kraven på utbildningsnivå och kunnande vid arbetsplatserna blivit allt fler. Som ett resultat av den kontinuerligt pågående tekniska utvecklingen, internationaliseringen och automatiseringen blir även själva arbetsuppgifterna allt mera mångsidiga. Denna strukturförändring har  genomsyrat i princip alla arbetsfält, och naturbrukssektorn är på intet sätt undantaget. Ansök till högre YH-utbildning på Novia med start hösten 2017! Continue reading

Första genbanken för lokala äppelsorter finns i Lojo

DSC_0050

Sanne Wikström från Vår Nylandsbygd bloggar om projektet och ett besök i Lojo.

Informationsprojektet Vår Nylandsbygd-Meidän Uusimaaseutu har kört i gång. Vi som jobbar i projektet heter Ammi Malkamäki och Sanne Wikström. Projektet är tvåspråkigt och ett samarbete mellan Hämeen ammattikorkeakoulu och YH Novia.

Vårt jobb är att informera om allt som berör landsbygdsutvecklingsprogrammet för Nyland. Under sensommaren och hösten gör vi besök hos projekt och företag som fått finansiering den vägen. Continue reading

Alumniträff på Novia 16.3 för branschfolk och alla tidigare studerande

studerandestudiebesokinstagramNovias naturbruks- och miljöutbildningar arrangerar sin första alumnidag på Campus Raseborg. Eftermiddagen är en mötesplats för branschfolk och alla intresserade. Dagens tema är Bioekonomi – hållbara möjligheter för företagare. Vi är tacksamma för de fyra intressanta inslag vi kommer att höra och hoppas att de lockar till rikligt deltagande och inspirerande diskussioner.

Varmt välkommen! Anmälningar önskas senast 29.2. och helst elektroniskt via den här länken: novia.fi/alumnitraff-bioekonomi

Program:

BIOEKONOMI – hållbara möjligheter för företagare

11.00 – 14.30 Minimässa

Continue reading

Patrik Byholm: Naturvärdenas föränderliga natur

patrik_bivraken

Patrik Byholm är forskande naturbrukslektor vid Yrkeshögskolan Novia och Aronia. Läs hans kolumn i Västra Nyland 21.10.2015 här:

De flesta av oss har någon slags uppfattning om vad i naturen som är vackert och värdefullt och därmed värt att bevara. Likaså har vi också en uppfattning om motsatsen, d v s vad som är lite värt. Till exempel tror jag, att majoriteten av oss upplever naturen i vår karga utskärsskärgård som värdefull, medan landbackens risiga kalhyggen och sandtag av få upplevs som värdefulla och vackra, om ens av någon. Continue reading

Brett utbud med naturbrukstidningar på Campus Raseborg

tidnignar

När höstterminen är i full gång lönar det sig att stanna upp en stund i Campus Raseborgs aula. Slå dig ner vid de stora fönstren och ta del av senaste nytt från naturbruksbranschen i någon av våra 117 olika branschtidningar som står till buds i tidningshyllan!

Tidningshyllan är en fin resurs för våra studeranden och Novias personal, men vi bjuder också gärna in dig som har vägarna förbi Campus att ta en lässtund med till exempel Bioenergitidningen, Horticulture week, Koneviesti, Käytännön Maamies, Skog och framtid, Skogsbruket eller varför inte Svensk Jakt. Continue reading

Sök studieplats till naturbruk och miljö den 13-16.8

Är du intresserad av studier till agrolog, skogsbruksingenjör, miljöplanerare eller hortonom?
Det finns ännu möjligheter att söka om studieplats till hösten. Tilläggsansökan ordnas 13-16.8.2015 via www.studieinfo.fi.

Urvalsprov i kommunikation och matematik kan skrivas i Ekenäs och Vasa 20.8.2015 9-14.

Sök till utbildning inom naturbruk och miljö i dagstudier: agrolog, skogsbruksingenjör, miljöplanerare. Hortonom (landskapsplanering) ordnas som vuxenstudier/flerform. Våren 2016 blir det paus i antagningen av studerande till miljöplanerare och hortonom, så det lönar sig att utnyttja möjligheten att söka om studieplats 13-16.8.2015!

Studierna inleds 24.8.2015. För militärtjänstgöring kan du frånvaroanmäla sig innan studierna inleds.

Opiskele agrologiksi, metsätalousinsinööriksi, ympäristösuunnittelijaksi tai hortonomiksi!

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa kevään haussa? Vielä on mahdollista hakea ammattikorkeakouluun elokuussa 13-16.8.2015

Yrkeshögskolan Novian Raaseporin yksikkö tarjoaa ajankohtaista luonnonvara-alan koulutusta ruotsiksi: agrologi, metsätalousinsinööri, ympäristösuunnittelija päiväopintoina sekä hortonomi (maisemasuunnittelu) monimuoto-opintoina.

Haku on auki 13 – 16.8.2015 osoitteessa: www.studieinfo.fi

Pääsykokeet Tammisaaressa ja Vaasassa 20.8.2015 klo 9 – 14. Opinnot aloitetaan 24.8.2015

Mera information om tilläggsansökan och studier / lisätietoa:

Lars.fridefors(at)novia.fi / 044 762 3730
britt-mari.fagerstrom(at)novia.fi / 044 7623740
maria.soderstrom(at)novia.fi / 044 762 3750

WP_20141210_11_44_56_Pro