Bioekonomiprojekt i Västnyland

FullSizeRender

På Campus Raseborg jobbar vi med många projekt. Ett nystartat projekt är Leaderprojektet Bioekonomi i Västnyland.

Projektet är ett regionalt utvecklingsprojekt med målsättningen att befrämja näringsverksamhet i Västnyland som bygger på regionens förnybara resurser. Bioekonomi begreppet omfattar alla produkter och tjänster som baserar sig på förnybara naturresurser jord, skog och vatten och innehåller också immateriella tjänster, till exempel naturturism.

Projektet är planerat att genomföras i två faser. Fas 1 pågår till den 15 februari 2017 och på basen av responsen från företag och andra aktörer utvärderas behovet och möjligheterna till att utarbeta en regional bioekonomistrategi under fas 2.

Under fas 1 kommer projektet att:

•      Göra en översikt över branschnätverket för att befrämja bildandet av ett kontaktnätverk mellan företagare inom bioekonomi branschen

•      Stärka sammanlänkningen mellan bioekonomibranschen och högskoleutbildningen inom naturbruk och miljö i regionen

•      Utreda biomassaflöden i Västnyland och granska potentialen till bättre utnyttjande av biomassor till nya produkter eller företagsamhet

•      Kartlägga intresset av att utveckla internationell affärsverksamhet bland företag i regionen

Målgrupper i projektet är företag, föreningar och rådgivningsorganisationer, institutioner, myndigheter samt städer och kommuner i regionen. Målgrupperna kommer att kontaktas via en enkät och ett antal intervjuer kommer att genomföras. Alla intresserade som vill ha mera information om projektet, uppmanas att ta kontakt med projektledningen på Novias Raseborgs enhet i Ekenäs.

Kontaktpersoner:

Klaus Yrjönen, projektledare, 040-547 9075, klaus.yrjonen@novia.fi

Niklas Andersson, styrgruppens ordförande, 050-050 559 7156, niklas.andersson@novia.fi