Bioekonomiprojekt i full gång

Det tvååriga projektet Bioekonomi i Västnyland II påbörjades i augusti i ifjol. Målet är att befrämja företagens möjligheter att utveckla business som bygger på förnybara resurser och att ta fram en bioekonomistrategi för regionen.

Under projektets första kvartal bildades temagrupper i tidigare valda tyngdpunktsområden: Bioenergi, naturturism, förädling av trädgårds- och jordbruksprodukter, skog och förädling av skogsbaserade produkter samt vatten och vattenskydd. Nu har temagrupperna arbetat en tid och de konkreta evenemang som ingår i projektaktiviteterna påbörjas under vintern och våren.

Tillväxtmöjligheter i regionen som tar tillvara lokala resurser kan finnas i t.ex. byggbranschen. Projektet samarbetar aktivt med Novias byggutbildning och medverkar i Puuinfos Road Show om brandsäkerhet och trähus som kommer till Novia i Ekenäs torsdagen den 15 mars. Här hittar du mer info och kan anmäla dig till evenemanget. 

Att profilera sig som miljövänlig är allt mera aktuellt inom alla branscher. Plast från fossila råvaror bör ersättas med mer hållbara alternativ och i den sektorn pågår en snabb utveckling. Onsdagen den 21 mars ordnar projektet i samarbete med projektet Kustens mat  ett seminarium om bioförpackningar för livsmedel med forskare från Helsingfors och Aalto universitet samt företag som demonstrerar sina lösningar. Info och anmälningar: https://www.novia.fi/mathantverkfm.

Naturen och hälsan är också ett tema inom bioekonomin där det finns ypperliga förutsättningar att utveckla företagsverksamhet i Västnyland. Dessa möjligheter presenteras i ett Green Care seminarium som ordnas på Novia i Ekenäs onsdagen den 18 april.

Bli en del av ett nätverk inom bioekonomi! Ta gärna kontakt med oss för närmare information om projektet och för att komma med önskemål och förslag. Vi vill gärna ha flera företag och personer med i nätverket!

Klaus Yrjönen, projektledare, 040-547 9075, klaus.yrjonen@novia.fi
Veronika Bäckman, sakkunnig, 040-8227108, veronika.backman@novia.fi