Bioekonomienkät för företagare

Projektet bioekonomi i västnyland riktar en enkät till företagarna i branschen och regionen som en del av insamladet av bakgrundsmaterial för en lokal bioekonomistrategi. Här kan du svara på enkäten!

Med bioekonomi avses en ekonomi som utnyttjar förnybara naturresurser; skogarnas, markgrundens, åkrarnas, vattnens och havens biomassor, för att skapa näring, energi, produkter och tjänster. Enligt den nationella bioekonomiska strategin från 2014 skall utvecklingen av bioekonomin bl.a. skapa 100 000 nya arbetsplatser och göra oss mindre beroende av fossila resurser.

Vilka konkreta åtgärder behövs i landets olika regionern för att verkställa denna strategi? För att kartlägga situationen och potentialen för bioekonomin i kustkommunerna från Hangö i väst till Kyrkslätt i öst, har yrkeshögskolan Novia påbörjat ett bioekonomiprojekt. I första fasen av projektet utreds dels vilka de befintliga naturresurserna är i regionen och dels vilket möjligheter och intressen företagen har att utveckla sin verksamhet. Den kan handla om allt från jord- och skogsbruk, livsmedelsproduktion, bioenergi, träförädling till naturturism och andra rekreationstjänster som baserar sig på regionala förnybara resurser.

En enkät riktad till företagare och andra aktörer i regionen utgör en central del i projektets första fas. Vi önskar att så många företagare som möjligt skulle medverka genom besvara enkäten, för att ge en möjligast bred  och mångsidig bas för det försatta arbetet i den andra fasen. Målet i fas två är att utveckla verksamhetsmodeller och konkreta stödåtgärder för de sektorer i bioekonomin som visar sig att ha bästa förutsättningar att utvecklas i Västnyland.

Kom med och påverka genom att besvara enkäten genom länken nedan.

https://goo.gl/forms/5BrTjcd6xMicHtU83

WP_20150709_09_26_39_Pro