Bioekonomi på Farmarimässans agenda i Joensuu

Farmari_bioekonomi

Årets stora lantbruksmässa Farmari 2015 gick av stapeln i Joensuu 2-4.7. Mässan bredde ut sig över ett 21 ha stort område och omfattade också flera gårdar i närregionen.

Förutom traditionella maskinutställningar med nyheter och innovationer, husdjursavdelningen med tältladugårdar och djurutställningar så fanns en stark politisk satsning på mässan. Ett av statsminister Sipiläs regerings tyngdpunktsområden är bioekonomi, och det syntes: jord- och skogsbruksministeriet ställde ut i en jättemonter i en av mässhallarna. Under en stor bioekonomibanderoll fanns förutom Jord- och skogsbruksministeriet också Skogscentralen, Eläinten hyvinvointikeskus EHK, Eläinsuojeluasiamies, Maanmittauslaitos, Fiskerihushållningens centralförbund, NTM-centralen och Naturresursinstitutet LUKE.

Bioekonomi – vad är det?

Bioekonomi är ett samlande namn för näringsgrenar som jobbar med förnybara naturresurser, råvaror från naturbruk och miljö och teknologi kring dessa på ett hållbart sätt. Med bioekonomi menar man att ett hållbart sätt att nyttja naturresurser på ett sätt där man tar till vara råvaran på möjligast effektivt sätt.

En produktions spill, sidoflöde eller avfall kan vara en annan närings råvara. I Finland finns världens fjärde största biokapacitet per capita. Vi har skogar, färskvattenreserver, hav och fält. Det utgör en bra grund för företagsamhet i hela landet.

Paneldiskussioner om bioekonomi

På scenen vid bioekonomimontern på Farmari diskuterades olika former av bioekonomi under mässan. Utvecklingschef Jussi Manninen från arbets- och näringsministeriet har varit en av de drivande krafterna när Finlands bioekonomistrategi skrevs ihop.

– Bioekonomin skiljer sig från traditionellt naturbrukstänk på det sättet att man tänker på hela kretsloppet, att man använder sig kunskap och teknologi i allt högre grad om råvarorna, att man kan hitta nya sätt att skapa mervärde, säger Manninen.

– Vi har våra rötter på den Finländska landsbygden men bör ha blicken fäst på den internationella marknaden. Finland är fullt av forskningsstationer som jobbar med bioekonomins olika områden.

– Vi har stora naturresurser jämfört med vårt befolkningsantal. På ministeriet håller vi intensivt på med arbete som beror bioekonomin, säger Marja-Liisa Tapio-Biström från jord- och skogsbruksministeriet.

Det finns inte stora motsättningar mellan regering och opposition när det gäller bioekonomi, intygar för sin del riksdagsledamot Krista Mikkonen (gröna), men inflikar:

– Förutsatt att man kan jobba och hantera naturresurserna på ett hållbart sätt.

Kolla in några av paneldiskussionerna, mer på youtube, googla på Luonnonvarakeskus Farmari 2015 !