Årets första examensarbeten presenterades

AlmaEngberg Varje vår presenterar sista årets studerande sina examensarbeten. Examensarbetet kan ses som en bro mellan studier och arbetsliv och i arbetet omsätter man det man lärt sig under studieåren i praktiken. Examensarbetet kan till exempel bestå av beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller arbetslivsrelaterade arbeten.

Alma Engberg från Kyrkslätt blir hortonom och har skrivit sitt examensarbete med titeln ”Utvecklingsförslag för Masabyvägens gatumiljö och gatugrönska från Masaby centrum till Bobäck”. Naturbruksbloggen tittade in på examensarbetepresentationen. Så här berättar Alma Engberg om sitt projekt:

-Meningen med arbetet var att utveckla ett förslag hur man kunde ändra Masabyvägens omgivning från landsväg till gatumiljö, säger Alma.
-Examensarbetet beställdes av Kyrkslätt kommun och jag samarbetade med kommunen under planeringsprocessen.

Alma presenterar sina planer för lärare och studiekamrater. En studerande fungerar som opponent i presentationen och har som uppgift att kritiskt granska arbetet och diskutera det. Publiken ställer frågor och lektorerna ger respons.

-Projektet måste ta i beaktande ta i beaktande att det är en värdefull kulturmiljö. Den nya gatan är en del av Kungsvägen, säger Alma.
-I centrum planerade jag trivsamma rum. Det är viktigt att bevara utsikten och inte gå för långt med det urbana. Helhetstemat är ett lummigt och grön, trivsam och fungerande miljö. Masaby får en mer modern prägel medan Bobäck är mer traditionell i planen.

Beställaren har varit nöjd med Engbergs plan och den står som ett idéförslag i den fortsatta planeringen i staden.

Alla gör ett examensarbeteprojekt före man får sin yrkeshögskoleexamen. Det finns en bred variation i examensarbetena och projektet kan se olika ut. Examensarbeten kan vara allt från en undersökning eller utvecklingsarbete till en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete.

Examensarbetena publiceras på den nationella sajten www.theseus.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *