Alumniträff på Novia 16.3 för branschfolk och alla tidigare studerande

studerandestudiebesokinstagramNovias naturbruks- och miljöutbildningar arrangerar sin första alumnidag på Campus Raseborg. Eftermiddagen är en mötesplats för branschfolk och alla intresserade. Dagens tema är Bioekonomi – hållbara möjligheter för företagare. Vi är tacksamma för de fyra intressanta inslag vi kommer att höra och hoppas att de lockar till rikligt deltagande och inspirerande diskussioner.

Varmt välkommen! Anmälningar önskas senast 29.2. och helst elektroniskt via den här länken: novia.fi/alumnitraff-bioekonomi

Program:

BIOEKONOMI – hållbara möjligheter för företagare

11.00 – 14.30 Minimässa

Möjlighet till lunch i Atrium för självkostnadspris

12.30 Välkomstord Eva Sandberg-Kilpi, enhetschef Campus Raseborg, moderator Niklas Andersson, YH Novia

Korta föredrag och diskussion:

Att välja annorlunda, Kimmo Collander, Global Investors’

Finska ekoprodukter ut till världen, Marja Nuora/ Erkki

Pöytäniemi, Kurmakka – Organic Food Oy

14.00 Kaffe (+ miniutställning)

14.30 Bugburgers eller Pulled Oat – det finns inga gränser för möjligheterna, Mikael Jern, Västankvarn gård

Alternativa skogsbruksmetoder och deras lönsamhet, Johnny Sved, YH Novia

16.00 Mingel med tilltugg – bjuds av AKTIA BANK

There will be a virtual parallell program in English.

Tillställningen är kostnadsfri och öppen för alla.

Anmälningar önskas senast 29.2. via länken novia.fi/alumnitraffbioekonomi

Minimässan: anmälningar och frågor till Dina Johansson, dina.johansson(a)novia.fi

I andra frågor kontakta Elina Regårdh elina.regard(a)novia.fi tfn. 044 449 8280

Bild: Novia naturbruks instagramkonto, instagram.com/novianaturbruk